Nieuwe hockeyvisie: van plan naar actie

Nieuwe hockeyvisie: van plan naar actie

In een nieuwe hockeyvisie gaat procesbegeleider Lutger Brenninkmeijer in gesprek met Joost van Geel (prestatiemanager KNHB) en Karien Meuleman (manager Expertisecentrum KNHB) over de visie 2020 van de KNHB. Op het Nationaal Hockeycongres zijn vanuit het DNA zes uitgangspunten geformuleerd om de ambitie te kunnen verwezenlijken. Deze uitgangspunten vormen de basis van de nieuwe visie. Maar hoe geeft de KNHB hier invulling aan? Je leest het in een nieuwe hockeyvisie.

Hockeyvisie is bedoeld voor iedereen die als opleider, trainer en/of coach actief is in de hockeysport binnen diverse geledingen (Jongste Jeugd, tophockey, breedtehockey en/of Technisch Management). In de artikelen worden visies gedeeld, kanttekeningen geplaatst, nieuwe ontwikkelingen gemeld en wetenschappelijke onderbouwingen aangeboden. Hockeyvisie is een uitgave van de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB), is onafhankelijk en deelt met de lezer niet alleen de visie van de KNHB, maar ook alle kennis en inzichten die beschikbaar zijn op het gebied van opleiden en coachen.

Deel deze pagina