Ruim de helft van de hockeyverenigingen is geheel rookvrij

Ruim de helft van de hockeyverenigingen is geheel rookvrij

Een hockeyvereniging is een belangrijke sportieve en sociale ontmoetingsplaats. Naast plezier en gezelligheid draagt het sporten bij aan een gezonde leefstijl, een gezond gewicht en minder stress. Bij sporten en bewegen hoort uiteraard ook een gezonde sportomgeving: een rookvrij sportterrein waar gezonde voeding en verantwoord alcoholgebruik de norm zijn.

Stijging aantal rookvrije hockeyverenigingen zet door

Het aantal hockeyverenigingen dat een rookbeleid voert, stijgt nog steeds. Dit jaar is het aantal verenigingen dat gedeeltelijk of geheel rookvrij is met 8% gestegen. Ruim 93% van de 325 hockeyverenigingen voert nu een rookbeleid, waarbij een meerderheid geheel rookvrij is: 180 hockeyverenigingen zijn geheel rookvrij en 123 hockeyverenigingen gedeeltelijk rookvrij.

Noord-Holland eerste district waar alle verenigingen een rookbeleid hebben

De grootste procentuele toename van het aantal rookvrije verenigingen is te zien in het district Noord-Holland, namelijk 13%. In dit district is het aantal verenigingen dat geheel rookvrij is toegenomen met vijf verenigingen ten opzichte van september 2022. Hiermee is district Noord-Holland het eerste district waar 100% van de verenigingen een rookbeleid voert. Van de Noord-Hollandse verenigingen is bijna 70% geheel rookvrij.

Ook in de andere districten is het aantal verenigingen dat een rookbeleid voert toegenomen. Het aantal rookvrije verenigingen in de districten Midden Nederland, Noord Nederland, Oost Nederland en Zuid-Holland komt hierdoor boven de 90%. In deze districten is het aantal verenigingen dat geheel rookvrij is in de meerderheid.

Uitzondering op deze regel is het district Zuid Nederland: 85% van de verenigingen in het district voert een rookbeleid, maar minder dan de helft van deze vereniging is geheel rookvrij. Het aantal geheel rookvrije vereniging is ook in dit district toegenomen. Deze lijn zal richting 2025 moeten worden doorgezet.

Op weg naar een rookvrije sport in 2025

In 2025 is de sport rookvrij. Dit is een van de afspraken uit het Nationaal Preventieakkoord. Om deze afspraak kracht bij te zetten én de doelstelling te behalen, is in 2022 de campagne ‘De sport wordt rookvrij. Wen er maar aan.’ gelanceerd. Met een rookvrij sportterrein geeft een sportvereniging het goede voorbeeld aan kinderen. De vereniging draagt met alle staf, ouders en supporters uit dat niet-roken de norm is, waardoor kinderen minder snel zelf gaan roken.

Statement Rookvrij

De KNHB heeft de ambitie om een gezonde, sportieve leefomgeving voor kinderen te bevorderen. Daarom onderstrepen we het belang van een rookvrije generatie en stimuleren en ondersteunen we hockeyverenigingen om rookvrij te worden. De KNHB heeft, net zoals een aantal andere sportbonden, het statement Rookvrij getekend.

Aan de slag met rookbeleid

Heeft jouw vereniging nog geen rookbeleid maar wil je hier wel mee aan de slag gaan? Of wil je de stap van gedeeltelijk naar volledig rookvrij maken? Lees hier de best practices van andere verenigingen. Of neem contact op met JOGG-Teamfit en laat een van hun coaches jouw verenigingen kosteloos begeleiden naar een rookvrije sportomgeving

Deel deze pagina