Samenvatting Algemene Vergadering 25 juni 2022

Samenvatting Algemene Vergadering 25 juni 2022

Op zaterdag 25 juni 2022 vond de eerste Algemene Vergadering (AV) van dit jaar plaats. In deze samenvatting vind je de belangrijkste onderwerpen die zijn besproken.

KNHB Voorzitter Erik Cornelissen benadrukte in zijn opening hoe fijn het is dat we na een vervelende coronaperiode weer een fijn hockeyseizoen hebben gehad met een bloeiend verenigingsleven, waar we allemaal erg aan toe waren.

Cornelissen blikt verder terug op het seizoen: “In de tweede seizoenshelft mocht publiek weer overal bij zijn, wat ook voor de FIH Pro League volle tribunes opleverde op verschillende locaties in Nederland. De Oranje Heren sloten dit FIH Pro League seizoen af met een gouden medaille, een mooie prestatie! En na een roerige periode bij de Oranje Dames staan zij nu aan de vooravond van het WK Hockey Dames 2022. Daarmee is het tijd om vooruit te kijken naar een positieve toekomst en natuurlijk wensen we de dames heel veel plezier en succes op het WK.”

Toch wilde Cornelissen ook een zorgwekkend signaal in de maatschappij benoemen: “Veel verenigingen worstelen om alle hockeyers en vrijwilligers massaal en met commitment terug te krijgen op de velden. Dat is deels een coronadip, maar er is ook angst dat het een structurele kentering kan zijn. Daar moeten we deels mee gaan leven, maar laten we vooral ook kijken wat we met elkaar daaraan kunnen doen. En misschien hebben we daarbij wel meer professionals nodig met z’n allen om ons bloeiende verenigingsleven toekomstbestendig te maken. We moeten de dialoog blijven opzoeken om tot oplossingen te komen.”

Toelating nieuwe leden en kandidaat-leden

KNHB-bestuurslid Victor Brouwer stelde de vergadering voor om S.C. Muiden toe te laten als volwaardig lid van de KNHB. Daarnaast worden E.H.V. Never Less – een studentenvereniging uit Rotterdam – en H.C. Ridderkerk – als onderdeel van de Hockey Foundation – voorgesteld als kandidaat-lid voor komend seizoen. De vergadering heeft hiermee ingestemd.

H.C. Ridderkerk

E.H.V. Never Less

Bestuurderstrofee

Ieder jaar wordt traditiegetrouw tijdens de AV de bestuurderstrofee uitgereikt als blijk van waardering voor uitzonderlijk goed bestuur en/of beleid. Vorig jaar is de trofee niet uitgereikt door de omstandigheden rondom corona. De afgelopen periode was nog altijd een bijzondere tijd waarbij veel verenigingen niet altijd in staat waren om nieuwe initiatieven binnen de vereniging te starten. Daarom is besloten om de uitreiking van de bestuurderstrofee nog een half jaar uit te stellen – tot de najaarsvergadering – om verenigen de ruimte te bieden om nieuwe initiatieven op de vereniging te ontplooien. Op die manier komt de waarde van de bestuurderstrofee beter tot zijn recht.

Bestuursverkiezing

Aftredend in 2022 zijn de heer Erik Cornelissen, de heer Peter Elders en de heer Mark Pel. De heer Pel stelde zich opnieuw verkiesbaar.

De heer Cornelissen bereikt nu zijn maximale zittingstermijn en zal aftreden als voorzitter. Het Bondsbestuur is in bijzondere omstandigheden bevoegd om te bepalen dat een bestuurder voor een vierde termijn kan worden benoemd, welke niet langer dan één jaar kan duren. Om de beoogd opvolger van de heer Cornelissen, de heer Erik Klein-Nagelvoort, de tijd te geven zich voor te bereiden op de rol van voorzitter, stelt het bondsbestuur voor om de termijn van de heer Cornelissen te verlengen tot aan de Algemene Vergadering van november 2022.

Als opvolger voor de heer Elders wordt mevrouw Femke Teeling voorgesteld door het Bondsbestuur. Mevrouw Teeling is al lange tijd actief in de hockeywereld. Zij is gestart met hockeyen en fluiten bij L.O.H.C. en is van daaruit doorgegroeid naar bondsscheidsrechter. Inmiddels heeft zij al zo’n 25 jaar ervaring in de arbitrage. Ze floot zowel wedstrijden binnen het district als landelijk. Zij heeft tien seizoenen Dames Hoofdklasse gefloten. Met haar ervaring op het veld speelt zij ook buiten het veld een belangrijke rol. Zo maakte zij deel uit van de districtsbestuurscommissie (DBC) Zuid-Holland en was zij voorzitter en lid van de Districtscommissie Bondsarbitrage (DBA) Zuid-Holland. Tegenwoordig is Femke bondsgedelegeerde op het veld en in de zaal, is zij beoordelaar van de landelijke groep en is zij lid van de landelijke commissie bondsarbitrage. Ook op Europees niveau is zij actief als official. In haar zakelijke carrière heeft Femke veel ervaring in het besturen van verenigingen. Zij is branchemanager geweest van diverse verenigingen in de technische sector. Op dit moment is zij actief als directeur van de FOCWA (Federatie van Ondernemers in de Carrosserie- en Wagenbouw en Aanverwante bedrijven) en heeft zij op verschillende manier bestuurlijke ervaring opgedaan. Kortom, Femke is een professional in verenigingsmanagement en belangenbehartiging. Ze is strategisch sterk en bovenal een teamspeler. Femke brengt naar de mening van het bestuur van de KNHB veel ervaring in de arbitrage mee die nodig is voor de portefeuille arbitrage binnen het bestuur. Daarnaast ziet het bestuur van de KNHB haar kennis en bestuurlijke en zakelijke ervaring van verenigingen in andere sectoren als een waardevolle aanvulling. Daarom draagt het bestuur Femke graag voor als nieuw bestuurslid.

De vergadering stemde in met de herverkiezing van de heer Pel en de aanstelling van mevrouw Teeling.

Afscheid Peter Elders

Erik Cornelissen sprak aftredend bestuurslid Peter Elders toe namens het bestuur en de medewerkers van de KNHB. Hij memoreerde hoe zij samen in 2013 toetraden tot het bestuur van de KNHB en besprak hoe humor en positiviteit die als rode draad door de fijne samenwerking liep. “Je bent ruim 40 jaar actief in de hockeysport. Begonnen in 1985 als scheidsrechter en 2 á 3 jaar later al bondsscheidsrechter, waarna je het nog zo’n 16 jaar op het hoogste niveau hebt volgehouden. Ook ben je internationaal scheidsrechter geweest en hebt in allerlei verschillende commissies en later ook besturen plaatsegenomen.” Om de dankbaarheid naar de heer Elders extra kracht bij te zetten, droeg het bondsbestuur hem voor als Erelid van de KNHB, waarmee met luid applaus werd ingestemd door de vergadering.

Downloads

Deel deze pagina