Goalie College Nuth maakt werk van keepersopleiding

Bart Bams: ‘Al voor hun eerste keepbeurt heeft de E-jeugd een keeperstraining gevolgd.’

Inleiding

Via het in 2005 opgerichte Goalie College Nuth (GCN) verzorgt HC Nuth voor al zijn goalies een keepersopleiding. Wat vooral opvalt is de aandacht die de jongste keepertjes krijgen. Zij worden vanaf de O9 categorie serieus genomen en krijgen op hun leeftijd toegesneden keeperstraining. Dat deze aanpak werkt, blijkt uit het feit dat de club hoofdleverancier is van selectiegoalies voor de Limburgse jeugdselectieteams en dat menig coach van de tegenstand(st)er vraagt of de Nuthse goalie niet bij hen wil komen keepen.

Resultaten

 • HC Nuth heeft totaal geen goalieprobleem; veelal beschikt ieder team over twee goed opgeleide goalies met ieder een eigen op maat verstrekte ‘state-of-the-art’ uitrusting.
 • HC Nuth staat ondermeer bekend om zijn goede goalies.
 • Goalies van (grote) clubs uit de regio en van verder melden zich aan als GCN-trainingslid.
 • HC Nuth levert geregeld de meeste goalies voor de Limburgse selectieteams.
 • Verhoogde cohesie tussen de teams.
 • Kostenreductie.

Aanpak

Trainingen voor alle goalies Nuth en goalies van buitenaf
GCN verzorgt een keepersopleiding voor alle HC Nuth-goalies (Mini Goalies, Teen Goalies en Super Goalies). Ook keepers van andere clubs zijn welkom op de GCN-trainingen. Zij moeten daarvoor wel trainingslid worden à 110 euro per jaar. Tijdens het seizoen 2013-2014 waren er acht externe keepers waaronder eerstelijnskeepers van een grote club op 95 km reisafstand.

Organisatie van GCN
Aan het hoofd van GCN staat een door de KNHB gecertificeerde keeperstrainer. Samen met één andere KNHB gecertificeerde trainer en twee (zeer) ervaren gemotiveerde (jeugd)goalies verzorgen zij de trainingen op de vrijdagavond. Geregeld worden zij daarbij geholpen door veldspelers die zich vrijwillig aanmelden (win-win: ook spelers trainen scorend vermogen). Doordat de keepers groepsgewijs trainen, ondersteunen zij de trainers bij ‘total combat-oefeningen’ doordat ze dan ook een onderwijsleermiddel zijn voor de goalie op het doel.

Veel aandacht voor jongste jeugdgoalies
Alle E-goalies krijgen op de vrijdagavond voor hun eerste wedstrijd een zogenaamde nultraining. Ze hebben de keeperstas met informatie en instructie dan al een week in huis. Tijdens de training leren ze hoe ze de keepersuitrusting aan moeten doen en een aantal basisprincipes zoals hoe je in je goal staat en het meebewegen met de bal. Zie voor meer info over de aanpak van de jongste jeugdkeepers de download ‘Aanpak mini-goalies.’

Trainingsgroepen vrijdagavond
Er zijn 3 trainingsgroepen:

 • Mini Goalies (jongste jeugdgoalies)
 • Teen Goalies (D-C-B-goalies)
 • Super Goalies (A- t/m seniorengoalies)

Trainingsgroepen bestaan uit 10-15 keepers. Op iedere groep staan 2 à 3 keeperstrainers. Tijdens de ClubBeloftenTraining (CBT) op de zondagmorgen krijgen de goalies uit de ClubBeloftenGroep (CBG) nog een extra (veelal technische) training.

Invulling van de training

 • Per leeftijdsgroep worden leerdoelen vastgesteld (zie bijlage).
 • Trainers vullen leerdoelen ‘op maat’ in met steeds wisselende oefeningen.
 • Insteek altijd ‘Train the game’: nadruk op wedstrijdsituatief trainen, veel oefeningen onder druk.
 • Gevarieerd trainen, dus bijv. ook touwladder klimmen met legguards aan.
 • Jongste jeugd: vertrouwd maken met bewegen in de keepersuitrusting (koprollen maken etc.).

Materiaalbeleid

 • Iedere goalie wordt jaarlijks opgemeten (deze data incl. het verstrekte materiaal worden opgeslagen) en ontvangt een goalie-uitrusting op maat volgens het GCN Materiaalbeleid (zie bijlage).
 • Uitrusting is beter dan gemiddeld, keepers moeten er goed uitzien en door goede training krijg je betere keepers die hun materiaal beter behandelen.
 • Aanschaf keepersmateriaal van één merk (standaardisatie) hetgeen vervanging vereenvoudigt, kosten reduceert en goalies zeer vertrouwd maakt met het materiaal.
 • Keepers krijgen standaard reserveriempjes mee in hun goalietas.
 • Vanaf de D-jeugd moeten keepers zelf een helm, tok en tas aanschaffen (kiezen bewust voor keepen en veldspelers zijn ook geld kwijt aan tas, scheenbeschermers, bitjes en verslijten meer sticks).
 • Eventuele schade repareert de club zoveel mogelijk zelf (blijkt minder moeilijk dan gedacht).

Bekijk alle best practices

Downloads


Deel deze pagina