Hockeytrainer 2 (HT2) – Elftal

Er zijn geen data bekend voor deze opleiding

LET OP: Zolang de huidige landelijke maatregelen rondom het coronavirus gelden, zullen nieuwe opleidingen nog niet worden opgestart en worden de opleidingen die al wel gepland zijn maar nog moeten starten, uitgesteld.

De KNHB vindt het belangrijk dat jeugd en senioren training krijgen van gecertificeerde, goed opgeleide trainers en coaches. De kwalificatiestructuur Sport (KSS) vormt de basis voor de opleidingen voor trainers en coaches binnen de georganiseerde sport. Je vindt hierover meer informatie op de site van Academie voor Sportkader.

De Opleiding Hockeytrainer 2 (HT2) – Elftal is bedoeld om (beginnende) trainers en coaches op te leiden tot gekwalificeerde trainers/coaches van elftallen en is een erkende sportopleiding. Het Toetsplan van de kwalificatie KNHB HT2 – Elftal kent  3 deelkwalificaties en de daarbij behorende 3 Proeve van Bekwaamheid-protocollen. In onderstaande downloads vind je het Toetsreglement Sport, Toetsplan met de daarbij behorende protocollen en kwalificatieprofiel.

Alle bewijsstukken vereist voor de 2 deelkwalificaties moeten uiterlijk binnen één (1) maand na de laatste workshop) in één portfolio worden ingeleverd bij de leercoach van de opleiding.

Competenties
Deze opleiding leidt tot de volgende competenties:

 • De KNHB Hockeytrainer 2 is in staat om op adequate, respectvolle en verantwoorde wijze sporters te begeleiden bij hun sportbeoefening.
 • De KNHB Hockeytrainer 2 is in staat om op adequate wijze, op basis van een beschikbare planning (een deel van) een training te verzorgen.
 • De KNHB Hockeytrainer 2 is in staat om op adequate wijze de wedstrijden te begeleiden.
 • De KNHB Hockeytrainer 2 is in staat om op adequate wijze bij de uitvoering van activiteiten van de vereniging te assisteren volgens aanwijzing van een leidinggevende.

Wat zijn de instroomeisen?
De HT2 – Elftal opleiding is alleen toegankelijk voor trainers en coaches die werkzaam zijn op onderstaande niveau’s:

 • (Beginnende) trainers en trainer/coaches van A-, B-, C- en D- Jeugdteams.
 • (Beginnende) trainers en trainer/coaches van seniorenteams.

Leeftijd
Minimumleeftijd is 16 jaar, indien één jaar jonger dan toelating na een intakegesprek met positieve beoordeling.

Trainerservaring
Om de HT2 – Elftal opleiding te kunnen volgen is geen trainerservaring nodig. Wel is het een vereiste dat de deelnemer een (elftal) team onder zijn of haar hoede heeft.

Hoe lang duurt de opleiding?
De HT2 – Elftal opleiding bestaat uit 10 workshops van 3 uur. De workshops worden eens in de 2/3 weken gegeven, zodat de totale looptijd van opleiding ongeveer 25 weken wordt.

Studiebelasting
De zelfstudie-uren rondom de workshops liggen in totaal tussen de twintig en dertig uur. De cursist ontvangt eventueel bij de workshop behorende literatuur. Voor Praktijkgerichte Opdrachten (PGO’s) is tussen de tien en twintig uur nodig. De studiebelasting per PGO ligt tussen de twee en vier uur, afhankelijk van de opdracht.

Wat verwachten we van jou?

 • De cursist wordt vanuit de vereniging begeleid door een Praktijkbegeleider (PB). De cursist is zelf verantwoordelijk voor het vinden van een PB.
 • Indien de cursist geen PB heeft dient hij/zij met de leercoach afspraken te maken over zijn/haar praktijkbegeleiding.
 • De cursist is trainer of trainer/coach van één of méérdere team(s) op het niveau dat voor de opleiding is vereist.
 • Het volgen van alle tien workshops is verplicht, behoudens in een uitzonderlijk geval en van te voren schriftelijk aangegeven bij de leercoach.
 • De bij de workshops behorende Praktijkgerichte Opdrachten (PGO’s) dienen conform de planning van de workshops te worden ingeleverd bij de leercoach van de cursus.
 • Na de laatste workshop levert de cursist zo spoedig mogelijk zijn portfolio in bij zijn leercoach; de leercoach bekijkt het portfolio op volledigheid en kwaliteit en vervolgens kan het portfolio naar een PvB-beoordelaar van het KNHB Expertisecentrum. Binnen één maand na de laatste workshop dient de PvB-portfolio te zijn ingeleverd en afgerond.
 • Er worden vijf verplichte PGO’s aangeboden. Deze 5 PGO’s dienen te worden gemaakt en te worden aangeleverd in één portfolio (volgens het format van het portfolio).

Kosten

 • De HT2–Elftal opleiding kost € 375,-.
 • Eventuele kosten voor een intake worden afzonderlijk in rekening gebracht.
 • Op deze opleiding zijn de leveringsvoorwaarden HT2-Elftal van toepassing.

Leveringsvoorwaarden HT2 Elftal

Wanneer ontvang je het diploma?

 • Je bouwt een (digitaal) portfolio op waarin alle vijf PGO’s zijn opgenomen die voldoende zijn beoordeeld door de PvB-beoordelaar.
 • Het training geven wordt tijdens de opleiding als voldoende beoordeeld.
 • Aanwezigheid bij 9 van de 10 workshops.
 • Je dient in het bezit te zijn van een geldige scheidsrechterskaart.

Waar vindt de opleiding plaats?
De opleiding HT2 – Elftal vindt plaats op een hockeyvereniging. In sommige gevallen vraagt een vereniging een opleiding aan voor haar trainers en coaches. Mocht jouw vereniging geen opleiding kunnen organiseren dan kun je je altijd inschrijven bij een locatie bij jouw in de buurt.

Inschrijven
Wil je je inschrijven voor deze opleiding? Stuur dan een e-mail aan het KNHB Expertisecentrum. Je ontvangt dan het inschrijfformulier voor de opleiding. De opleiding vindt plaats op verschillende verenigingen en start in verschillende periodes gedurende het seizoen.

Meer informatie?
Voor inhoudelijke en/of organisatorische vragen neem je contact op met het KNHB Expertisecentrum, 030-3077604.