Continu leren

Hoe blijf je je ontwikkelen? Creëer een omgeving waarin jijzelf, de spelers én de vereniging door kunnen groeien. Zo word je samen steeds iets beter.

Verenigingsbeleid

Artikelen

Mensen maken de clubcultuur

Duidelijkheid en rust bij een team of een club als basis voor uitstekende prestaties Misschien was de overstap van Toon Gerbrands, oud-volleybalcoach en Algemeen Directeur van AZ uit Alkmaar, naar PSV Eindhoven wel de meest…

Meer weten: Mensen maken de clubcultuur

Van vraag naar antwoord!

Van een club naar een sterke leervereniging Het is een hele kunst om een vereniging te leiden. Elk lid is een kapitein. Iedereen weet het beter. De discussies gaan binnen een club steevast over dezelfde…

Meer weten: Van vraag naar antwoord!

Werken binnen de dynamische leervereniging

De speler van de 21e eeuw Alweer enige tijd geleden, in mei 2012 maar daarom niet minder actueel, verscheen er een artikel in de Volkskrant onder de kop ‘De voetballer van de 21e eeuw’. Deze…

Meer weten: Werken binnen de dynamische leervereniging

De club van de toekomst

Het ‘speelveld’ van verandering Als we het over ‘onze leden’ of ‘onze club’ hebben wie of wat bedoelen we daar dan eigenlijk mee? Met welke trends en generaties hebben we te maken? En is 'onze…

Meer weten: De club van de toekomst

Jeugdopleiding 2.0

In het Strategisch plan 2020 van de KNHB is 'Een leven lang hockey' opgenomen als pijler met daaraan gekoppeld de ambitie voor de ‘Nederlandse speelstijl’ die als volgt is beschreven: snel, creatief, aanvallend hockey met…

Meer weten: Jeugdopleiding 2.0

Human Resource Management voor technisch kader

Ieder seizoen is het voor veel verenigingen een enorme uitdaging om alle teams tijdig te voorzien van trainers en coaches. Steeds meer verenigingen stellen naast trainers en coaches ook Technisch Coördinatoren, Technisch Managers en/of Technisch…

Meer weten: Human Resource Management voor technisch kader

De vereniging die een 8baan heet

De lerende vereniging, bestaat die wel? Op mijn zestiende maakte ik echt kennis met de organisatie van een sportvereniging: het clubblaadje kopiëren, achter de bar staan, zitting nemen in het jeugdbestuur en training geven. Ik…

Meer weten: De vereniging die een 8baan heet

Werken binnen de dynamische leervereniging

De speler van de 21e eeuw Alweer enige tijd geleden, in mei 2012 maar daarom niet minder actueel, verscheen er een artikel in de Volkskrant onder de kop ‘De voetballer van de 21e eeuw’. Deze…

Meer weten: Werken binnen de dynamische leervereniging

Motivatie en feedback

Bewust omgaan met feedback is één van de tools voor onbewust (motorisch) leren.

Hoe jij als trainer/coach je spelers efficiënt kunt motiveren
Motivatie en feedback zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden in de visie op Spel & Spelontwikkeling. Spelgericht trainen vindt plaats door de inzet van bewezen effectieve principes van motorisch leren en beïnvloed daarmee de motivatie van een speler. Tegelijkertijd biedt spelgericht trainen de kans om feedback zodanig (vorm) te geven dat motorisch leren optimaal mogelijk is. Bewust omgaan met feedback is een van de tools voor onbewust (motorisch) leren.

Feedback is een algemene term voor informatie die mensen ontvangen tijdens of na het uitvoeren van een motorische handeling

Feedback, mindset en motivatie
In het Hockeyvisie artikel over Motivatie & Feedback, dat je hieronder kunt lezen, wordt ingegaan op twee vormen van feedback: de intrinsieke en extrinsieke feedback. Daarnaast worden er verschillende functies van feedback beschreven, en de handvatten die er zijn er om feedback op een efficiënte en motiverende wijze toe te passen.
Ook wordt er ingegaan op het fenomeen van mindset. De mindset van een speler bepaalt in hoge mate hoe de speler zich zal ontwikkelen. Natuurlijk speelt talent wel een rol, maar de manier waarop iemand naar zijn leervermogen kijkt, beïnvloedt zijn prestaties mogelijk meer dan aangeboren talent. Er worden twee vormen van mindsets beschreven: een statische en een groeimindset, waar je in meer of mindere mate een voorkeur voor hebt.
Daarnaast worden enkele motivatietheorieën beschreven, onder andere de Zelfdeterminatietheorie (ZDT) van Ryan & Deci. In deze theorie gaat men uit van drie psychologische basisbehoeften: autonomie, competentie en sociale verbondenheid. Deze behoeften bepalen de richting en het doorzettingsvermogen van een persoon naar een bepaald doel.

Tot slot wordt er een aantal criteria beschreven waaraan feedback moet voldoen, wil deze motiverend werken. Feedback moet gepaard gaan met tips en feedback moet gericht zijn op wat iemand doet, en niet op karaktereigenschappen, uiterlijke kenmerken of mate van talent.

Artikelen

Meer weten: Motiverende feedback: hoe jij als trainer/coach je spelers efficiënt kunt motiveren

De sleutels voor verandermanagement

Action learning als tool voor leren en presteren!   Waar mensen zijn, zijn er altijd nieuwe inzichten of wensen om zaken aan te passen aan de nieuwe context. Veranderingen zullen er altijd zijn, of we…

Meer weten: De sleutels voor verandermanagement

De trainer/coach

Artikelen

Training geven is een vak

Kees Wallis werkte mee aan de totstandkoming van dit artikel. Inzicht krijgen in de vier basisprincipes van trainerschap Het is van groot belang dat een kind hockeyt in een veilig en ontwikkelingsgericht sportklimaat. Dit zorgt er…

Meer weten: Training geven is een vak
Meer weten: De kracht van het opleiden, ontwikkelingen door de jaren heen

Leren vs presteren

Artikelen

Groei als graadmeter voor succes

Het verschil tussen winnen en overwinnen Iedereen met ambitie – of het nu gaat om een club, coach of atleet – streeft naar succes. Maar wat is nu eigenlijk de graadmeter voor succes? Gaat succes…

Meer weten: Groei als graadmeter voor succes

Deel deze pagina