Stijgende energieprijzen zetten toegankelijkheid sport in Nederland onder druk

Stijgende energieprijzen zetten toegankelijkheid sport in Nederland onder druk

De stijgende energie- en gasprijzen zijn ook in de hockeywereld onderwerp van gesprek. De ontwikkelingen zetten de sport financieel onder druk. Dit leidt er toe dat hockeyverenigingen zich genoodzaakt voelen ingrijpende maatregelen te nemen om de energielasten zoveel mogelijk te beperken en op die manier het hockeyen voor alle leden betaalbaar proberen te houden.

Compensatie overheid
De KNHB heeft daarom samen met de andere sportbonden, NOC*NSF en een aantal politieke partijen in een brandbrief aan minister Conny Helder van Sport gestuurd waarin we natuurlijk vragen om maatregelen te treffen. De partijen zien in dat de maatregelen hard nodig zijn omdat de stijgende energielasten bij sportverenigingen de toegankelijkheid van sporten in Nederland onder druk zet. Daar zijn we blij om. Helaas wordt duidelijkheid pas in november verwacht. Omdat de nood voor sommige sportclubs echter hoog is, pleiten we voor een spoedige compensatieregeling en het openen van een noodfonds voor sportvoorzieningen die ernstig in de knel komen.

Energieverbruik beperken
Op dit moment heeft de KNHB niet in kaart hoeveel hockeyverenigingen er acuut in de problemen komen door de stijgende energieprijzen. Wij hebben in elk geval niet gesproken met verenigingen voor wie dit geldt. Wel zien en horen we om ons heen veel verenigingen die zelf creatief aan de slag zijn gegaan met het verlagen van hun energieverbruik om te besparen op de energielasten. Clubs die nog niet weten hoe ze dit moeten aanpakken, kunnen altijd contact opnemen met ons voor advies.

Inzetten op verduurzaming
Als sportbond juichen wij de oplossingsgerichtheid van de verenigingen toe. Voor de lange termijn zet de KNHB sowieso verder in op verduurzaming bij verenigingen. Er zijn al veel verenigingen die hebben geïnvesteerd in verduurzaming zodat zij energie kunnen besparen. Andere onderzoeken op dit moment de mogelijkheden. Wij realiseren ons dat investeringen in energiebesparende maatregelen niet van de een op andere dag zijn gerealiseerd. Ook gaat het hier om investeringen met een terugverdientijd van meerdere jaren. Toch raden wij verenigingen, met oog op de toekomst en de onzekerheid in de energiemarkt, aan te onderzoeken hoe ze versnelt hun accommodatie kunnen verduurzamen. Kijk hier hoe je als vereniging aan de slag kunt met duurzaamheid.

Zaalhockey
Met de winter in aantocht staat ook het zaalhockeyseizoen weer voor de deur. Als KNHB bieden we de verenigingen in de maanden december, januari en februari zaalhockey aan (binnen) of de midwintercompetitie (buiten). Dit doen we om ervoor te zorgen dat alle leden gewoon kunnen blijven hockeyen aankomende winter. Verenigingen hebben zich inmiddels net als andere jaren massaal aangemeld voor het zaalhockey. Van alle verenigingen (323) maken er 46 gebruik van een eigen blaashal voor zaalhockey. De overige verenigingen gebruiken hiervoor de gemeentelijke sporthallen. Voor zover wij weten gaan alle blaashallen de lucht in. De keuze om de blaashal wel of niet te gebruiken, ligt overigens bij de verenigingen. Indien gewenst, kunnen zij zich ook over dit onderwerp bij de KNHB melden.

Praktijkverhalen
Lees op hockey.nl hoe andere verenigingen omgaan met het verminderen van hun energieverbruik: Hoge gasprijzen: koud douchen bij HOD, verwarming uit bij Ede. Maar zie ook: energiebesparende maatregelen nemen bij Hockey Club Houten.

Deel deze pagina