Verdere stijging aantal rookvrije hockeyverenigingen

Verdere stijging aantal rookvrije hockeyverenigingen

Een hockeyvereniging is een belangrijke sportieve en sociale ontmoetingsplaats. Naast plezier en gezelligheid draagt het sporten bij aan een gezonde leefstijl, een gezond gewicht en minder stress. Bij sporten en bewegen hoort uiteraard ook een gezonde sportomgeving: een rookvrij sportterrein waar gezonde voeding en verantwoord alcoholgebruik de norm zijn.

Sportverenigingen in 2025 rookvrij

In 2018 is het Nationaal Preventieakkoord gesloten. Het doel van dit akkoord is om de gezondheid van Nederlanders te verbeteren door roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik tegen te gaan. Meer dan 70 organisaties zetten zich hiervoor in. Deze partijen hebben samen afspraken gemaakt voor een betere gezondheid. Een van de afspraken die in het akkoord is opgenomen is dat in 2025 alle sportverenigingen rookvrij zijn.

Rookvrij sportterrein

Ook afgelopen jaar is het draagvlak voor een rookvrij sportterrein onder hockeyverenigingen verder toenemen. Sinds april 2019 zijn nog eens 44 hockeyverenigingen (gedeeltelijk) rookvrij geworden. Dat is een stijging van maar liefst 25%.

Hoewel in Zuid Nederland iets minder dan de helft van de verenigingen op dit moment (gedeeltelijk) rookvrij is, zijn de verenigingen in deze regio afgelopen jaar wel flink aan de slag gegaan. Dit resulteerde in een groei van maar liefst 80%.

Landelijk is 68% van alle hockeyverenigingen inmiddels (gedeeltelijk) rookvrij. Hierbij zien we ook dat meer verenigingen de stap maken van rookafspraken naar volledig rookvrij. Van het totaal aantal hockeyverenigingen in Nederland, is 42% volledig rookvrij en heeft 58% rookafspraken gemaakt. Vorig jaar was dit respectievelijk 38% en 62%.

Steun bij rookvrij maken vereniging

Heeft jouw vereniging ook de ambitie om een gezonde, sportieve leefomgeving te bevorderen maar kun je wel wat hulp gebruiken?

Stappenplan
Op de website van de Rookvrije Generatie vind je allerlei tips en een stappenplan dat je kunt gebruiken. De ervaring leert dat het invoeren van een rookvrij-beleid in de praktijk vaak meevalt, het draagvlak groot is en de reacties positief zijn.

Webinars gezonde sportomgeving
Op 24 september en 1 oktober organiseert de KNHB twee webinars over een gezonde sportomgeving. Tijdens het eerste webinar staat een gezond voedingsaanbod centraal. In het tweede webinar gaan we het hebben over een rookvrij sportterrein en verantwoord alcoholbeleid. Ook voor verenigingen die de stap willen maken van gedeeltelijk naar volledig rookvrij is dit webinar interessant.

Klik hier voor meer informatie over beide webinars en om je aan te melden.

Deel deze pagina