Ares bestrijdt bewegingsarmoede onder ouderen met Fithockey

Peter Steenmeijer: ‘Ook het sociale aspect van de koffie na het sporten is erg belangrijk.’

Inleiding

In 2003 is Hockey Club Ares als eerste club in Nederland met Fithockey gestart. Allereerst om iets te doen aan de bewegingsarmoede onder ouderen, maar ook om de velden doordeweeks overdag nuttig te gebruiken. In 2006 heeft de KNHB Fithockey landelijk overgenomen. Fithockey wijkt qua materiaal en spelregels duidelijk af van regulier hockey en is er vooral op gericht ouderen vanaf 55 jaar zonder hockeyervaring aan het sporten te krijgen of te houden. Inmiddels bieden ongeveer 20 hockeyverenigingen Fithockey aan.

Resultaten

  • Ares heeft op dit moment 21 fithockeyers (8 vrouwen en 13 mannen) in de leeftijd van 63 t/m 91, gemiddelde leeftijd is ruim 73 jaar.
  • Vooral ouderen die niet meer gewend waren te bewegen of die veel moeite hadden met bewegen, zijn fitter, goed bij de tijd en merken dat de kwaliteit van leven goed blijft.
  • Fithockey biedt oudere sporters sociale omgeving.
  • Op zo’n 17 hockeyclubs in heel Nederland wordt inmiddels Fithockey gespeeld.

Aanpak

Ares staat aan de wieg van Fithockey
Welke sport kun je met 55+ spelen die voldoet aan alle eisen van veiligheid en ook nog eens leuk en uitdagend is? En hoe benut je de kwaliteiten van een hockeyveld optimaal? Ares vond het antwoord op deze vragen in een vorm van hockey met zachte knotsen en een zachte bal. Na een eerste proef met het materiaal werd een demonstratie in een verzorgingshuis gegeven. Niet veel later is de eerste groep ‘Knotshockeyers’ van 12 man/vrouw ontstaan, die op 18 november 2003 hun eerste partijtje Knotshockey op Ares speelden (de naam ‘Knotshockey’ is in 2010 door de KNHB veranderd in ‘Fithockey’).

Wat moet je voor Fithockey kunnen?
Om Fithockey te kunnen spelen is geen hockeyervaring nodig (bij Ares hebben slechts 3 van de 21 fithockeyers ooit gehockeyd). Het is een veilige sport die met gemengde teams in de buitenlucht wordt gespeeld op een kunstgrasveld. De spelregels zijn eenvoudiger dan bij hockey; zo mag er vanuit het hele veld worden gescoord, wordt er minder gelet op het spelen van de bal met het lichaam en kent Fithockey geen strafcorner. Daarnaast is er in de spelregels ruimte ingebouwd om grote fysieke verschillen te elimineren.

Fithockey: een sportief en sociaal uitje
Anders dan bij veel andere sporten voor ouderen het geval is (zoals bijvoorbeeld nordic walking), beschikt een hockeyclub over een clubhuis. Zo’n vaste stek om samen na het sporten koffie te drinken, vervult een belangrijke sociale functie voor deze groep sporters. Daarnaast is er, anders dan bij veel zaalsporten het geval is, geen capaciteitsgebrek. Op Ares (3 ½ veld) zouden 2000 fithockeyers terecht kunnen.

Fithockey en gezondheid
Ares heeft sinds november 2003 ervaring met de heilzame werking van fithockey op lichaam en geest. Het spelen met een bal nodigt uit om steeds iets meer te bewegen en stimuleert de oog-handcoördinatie. Omdat het een teamsport is, is er voor elk wat wils. Iemand die wat minder mobiel is zoekt voor zichzelf een geschikte plek uit en speelt zo nu en dan de bal. Maar ook als je een heel uur wilt rennen kom je prima aan je trekken.

Fithockey en de club
Fithockey-leden worden voor een gereduceerde contributie (€100) gewoon lid van de club. Zij zijn daarmee ook verzekerd via de KNHB. Fithockeyers bij Ares kunnen er bovendien voor kiezen om per kwartaal lid te worden.

Communicatie en publiciteit

  • Om bij de start bekendheid te geven aan het initiatief heeft Ares informatiefolders op verschillende plaatsen neergelegd. Daarnaast was er publiciteit via de media die iets nieuws altijd graag oppikken (zie bijvoorbeeld dit filmpje van tv Apeldoorn).
  • Verder wordt iedere mogelijkheid aangegrepen om deze tak van sport over het voetlicht te brengen bij de doelgroep. Zo kent Apeldoorn een jaarlijkse dag van de ouderen waar Fithockey wordt gepromoot.
  • Ook zijn er demonstraties geweest op een Cruyff Court, met op zich een goed resultaat. Dit is echter moeilijk te organiseren omdat vaak de noodzakelijke voorzieningen ontbreken en je het Cruyff Court niet kunt reserveren. Voordeel is wel dat het veel laagdrempeliger is dan een ver afgelegen, en toch nog altijd elitair geachte hockeyclub.

Wat kan beter?
De publiciteit moet nog veel beter, maar daarvoor is te weinig geld beschikbaar. Er is een plan gemaakt voor grootschalige promotiecampagne, waarbij gedacht werd aan het bezoeken van en het organiseren van demo-avonden voor (para-)medici. De kosten voor het beheer van adressenbestanden, het laten drukken van voor die doelgroep interessante flyers, syllabi e.d. is tijdrovend en kostbaar. Het totale project was begroot op ca. €70.000. Helaas werd voor dit project geen subsidie verstrekt.

Bekijk alle best practices

Downloads


Deel deze pagina