Het verenigingsarbitragebeleidsplan

Inleiding

In eerste instantie is begonnen met het formuleren van een sanctiebeleid gericht op de (kandidaat) jeugdscheidsrechters. Omdat we vonden dat een sanctiebeleid zonder visie niet iets was wat we voor konden leggen aan een ALV, wilden we een overkoepelende visie opstellen, waar het sanctiebeleid een onderdeel van is. Begin 2014 hebben een nieuwe voorzitter van de arbitragecommissie en een nieuwe scheidsrechterscommissaris het toen geldende arbitrageplan op Leiden gescreend op actualiteit. Hierbij bleek dit plan enkele jaren oud te zijn en niet meer helemaal aan te sluiten op de dagelijkse praktijk. Met name omdat de automatisering van de opleiding tot clubscheidsrechter en de aanwijzing van de scheidsrechters (via het clubblad) hier nog niet in opgenomen was. De arbitragecommissie heeft toen in overleg met het bestuur besloten een nieuw plan te schrijven.

Resultaten

  • Ten eerste zorgt het opstellen en daarna actueel houden van een VAP ervoor dat je als arbitragecommissie moet blijven nadenken over je rol en taken binnen de vereniging als geheel.
  • Ten tweede is het plan beschikbaar gesteld aan meerdere clubs in de regio. Hierdoor hebben ook andere verenigingen het wiel niet opnieuw uit hoeven vinden en is er samenwerking ontstaan. Wat betreft de opleidingen, CS+ en examens heeft de samenwerking met Voorhout zich verder ontwikkeld.
  • Tot slot is het enige meetbare resultaat het succes van de opleiding tot clubscheidsrechter: van de circa 350 A- en B-jeugdleden zijn er nog maar 4 niet geslaagd voor hun spelregelexamen. Slechts in 2 gevallen is het nodig geweest om terug te vallen op het sanctiebeleid. Dit is vooral een stok achter de deur. Het echte resultaat wordt geboekt door het actief benaderen van de jeugd in de periode dat ze de online cursus volgen. Elke week wordt per team de voortgang met spelers en teambegeleiding gedeeld en waar nodig corrigerend opgetreden.

Aanpak

Eerst bij andere verenigingen kijken
Om niet het wiel opnieuw uit te hoeven vinden, hebben we om te beginnen van een aantal verenigingen de op hun website gepubliceerde plannen bekeken en getoetst aan de situatie op Leiden. Hierbij is met name gelet op de onderdelen opleidingen en aanwijzingen. Uiteindelijk bleek het arbitrageplan van Gooische het meest op onze situatie aan te sluiten, en dit is dan ook als vertrekpunt genomen.

Afstemmen met relevante commissies
De voorzitter van de arbitragecommissie en de scheidsrechtercommissaris hebben het schrijfwerk op zich genomen, aangevuld met twee “redactierondjes” met de voltallige commissie. Daarnaast is bij het schrijven overleg geweest met het wedstrijdsecretariaat, de commissie tophockey en de commissie breedtehockey. Het verenigingsarbitragebeleidsplan is uiteindelijk door het hele bestuur geaccordeerd, voordat het aan de ALV is voorgelegd.

Vaststellen en verankeren
In de ALV van juli 2014 is het plan vastgesteld en verankerd binnen de club. Tevens wordt het plan aangehaald in de nieuwe ‘Huisregels’ die in de komende ALV worden behandeld. Om het plan openbaar te maken en bekendheid te geven, is het gepubliceerd op de website van de club. Om de inhoud meer onder de aandacht te brengen, zouden leden, ouders, trainers/coaches ook nog op andere manieren geïnformeerd kunnen worden.

Evaluatie en advies
De doorlooptijd van het project was uiteindelijk circa 5 maanden. Dit had wel wat sneller gekund. Positief en noodzakelijk om een arbitrageplan met verplichtingen voor de leden geaccepteerd te krijgen, is een brede steun van het bestuur van de vereniging.

Belangrijkste advies: probeer het wiel niet opnieuw uit te vinden, maar bouw door op een plan dat in de basis al aansluit op jouw verenging.

Bekijk alle best practices

Downloads


Deel deze pagina