Werving nieuwe jeugdleden door laagdrempelig knotshockeytoernooi bij HV Dorsteti

Rob Marcus, organisator knotshockeytoernooi: ‘Ondanks een sterke daling van het geboortecijfer in de regio, weten we het ledental op peil te houden.’

Inleiding

Al jarenlang organiseert HV Dorsteti een ‘knotshockey verwenmiddag’ voor mensen met een beperking. Drie jaar geleden besloot de club dit initiatief breder te trekken en een knotshockeytoernooi voor de groepen 3, 4 en 5 van de plaatselijke basisscholen op te zetten. Met bijna 600 deelnemers is dit evenement inmiddels uitgegroeid tot het grootste knothockeytoernooi ter wereld. En niet onbelangrijk: het zorgt ervoor dat de club voldoende nieuwe jeugdleden trekt ondanks de sterke vergrijzing in de regio.

Resultaten

  • HV Dorsteti weet het ledental, ondanks de vergrijzing in de regio, op peil te houden.
  • 600 kinderen krijgen gratis een leuke, sportieve dag aangeboden.
  • De club vervult maatschappelijke rol door kinderen te stimuleren te sporten.
  • Organisatie grootste knotshockeytoernooi ter wereld!

Aanpak

Waarom knotshockey? 
De geboortecijfers in de regio Wijk bij Duurstede liegen er niet om: werden er in 2000 nog 280 kinderen geboren, in 2008 waren dat er nog maar 170. Dit gegeven en het feit dat de voetbalverenigingen in de omgeving de leeftijdsgrens steeds verder verlagen, dwingt Dorsteti tot een actieve werving van nieuwe jeugdleden. Het jaarlijkse Rabobank knotshockeytoernooi speelt hierbij een centrale rol. Knotshockey is, veel meer nog dan voetbal, een zeer laagdrempelige sport; iedereen kan het en het biedt meer dan voldoende uitdaging. Bovendien is het een mooie tussenstap voor kinderen die later echt gaan hockeyen.

Toernooi van de grote getallen 
Het knotshockeytoernooi is in drie jaar tijd uitgegroeid tot een enorm evenement. Het toernooi wordt in goede banen geleid door zo’n 100 begeleiders vanuit de scholen, 25 studenten van de sportopleiding van het ROC Midden Nederland en vele vrijwilligers van Dosteti. De 600 kinderen worden opgedeeld in 80 teams die gedurende de ochtend 230 wedstrijden spelen. Het opstellen van het wedstrijdschema is op z’n zachts gezegd ieder jaar een enorme uitdaging. Om ‘blinde vlekken’ te voorkomen laat de organisatie er een dag van tevoren een buitenstaander nog eens goed naar kijken.

Tijdige communicatie en draaiboek 
Het toernooi vindt plaats in september, maar de voorbereiding begint al in mei met een eerste aankondiging per e-mail bij de scholen. In de daarop volgende maanden worden de scholen op gezette tijden op de hoogte gehouden. Vroegtijdige communicatie is van groot belang gezien het aantal vrijwilligers dat nodig is op een doordeweekse dag. Het hele communicatietraject is vastgelegd in het draaiboek van het toernooi (zie download onderaan dit artikel).

290 knotshockeysticks en overige sponsoring 
Het grootste deel van de 290 benodigde knotshockeystick is in de loop der jaren bijeen gespaard met de hulp van een sponsor. De resterende sticks worden geleend van de KNHB. Verder zorgen lokale sponsors voor springkussens, ijsjes en appels. En de hoofdsponsor van de club verzorgt een tasje met inhoud voor alle kinderen. De inzet van de studenten van het ROC is gratis, wel heeft de school er de voorwaarde aan verbonden dat de club een goed doel sponsort. Twee sponsors zijn bereid gevonden om een bedrag te storten voor het Wilhelmina Kinderziekenhuis in Utrecht.

Tenslotte 
Ieder jaar vraagt de organisatie aan de deelnemers en andere betrokkenen wat er het volgende jaar beter zou kunnen. Zo heeft het toernooi zich steeds verder kunnen ontwikkelen tot het evenement dat het nu is. Dit jaar werden er voor het eerst geen verbeterpunten aangedragen.

Lees meer over knotshockey bij Dorsteti op hun website.

Bekijk alle best practices

Downloads


Deel deze pagina