WFHC Hoorn zet prestatiedruk, diversiteit en inclusiviteit op de kaart

Ook binnen het bestuur houden we nu bij al onze beslissingen bewust rekening met deze thema’s (Joris Lemckert, voorzitter van WFHC Hoorn)

Inleiding

Prestatiedruk, diversiteit en inclusiviteit zijn thema’s die ook binnen de hockeywereld nadrukkelijk spelen. Met de organisatie van een themabijeenkomst heeft de West-Friese Hockeyclub (WFHC) uit Hoorn haar maatschappelijke rol gepakt en expliciet aandacht voor deze thema’s gevraagd. Naast een aantal concrete acties om deze thema’s structureel in de clubcultuur vast te leggen, is door deze themabijeenkomst bij de aanwezige leden een diepergaand inzicht ontstaan in de gevolgen van het eigen handelen voor de mensen om hen heen.

Resultaten

  • Woorden als homo, gay, mietje of een ander synoniem, worden niet meer als scheldwoord geaccepteerd. Leden spreken elkaar erop aan als dit wel gebeurt
  • Om iederéén zich welkom te laten voelen zal de regenboogvlag bij het clubhuis wapperen en zichtbaar zijn op alle digitale uitingen van WFHC
  • Trainers, coaches en andere begeleiders van met name de jeugdteams besteden regelmatig aandacht aan de behandelde thema’s.
  • Dames- en herenteams worden gelijke wijze benaderd en behandeld met onder meer een gelijke begroting en een gelijk gebruik van voorzieningen als trainers, hoofdveld en kleedkamers.
  • Bewuster omgaan met het tonen van een meer divers beeld op het vlak van etniciteit bij de uitingen van de club.

Aanpak

Opzet themabijeenkomst
WFHC Hoorn organiseerde de themabijeenkomst rond prestatiedruk, diversiteit, en inclusiviteit in samenwerking met de gemeente Hoorn. Aan de hand van het persoonlijke verhaal van ex-tophockeyer Pepijn Keppel is met hem en met elkaar gesproken over de betreffende thema’s. Pepijn heeft gedurende zijn succesvolle hockeycarrière niet uit de kast durven komen. Al op zijn twintigste is hij met hockey gestopt omdat hij mentaal en fysiek op was. Het vraaggesprek met Pepijn vond in College Tour-stijl plaats waarbij Pepijn zijn ervaringen en inzichten deelde en vragen vanuit het publiek beantwoorde. Deze opzet bleek bijzonder interactief en toegankelijk.

Thema’s in clubcultuur borgen
Hoewel de thema’s in feite al in het huishoudelijke reglement van de club zijn verankerd, is 99 procent van de leden er niet van op de hoogte. Terwijl het verhaal van Pepijn aantoont dat er op dit vlak, ook binnen het hockey, nog een wereld te winnen valt. Na het vraaggesprek met Pepijn is in kleine groepjes, aan de hand van stellingen, gesproken over de thema’s. Vanuit een gedeelde urgentie zijn aan het eind van de avond aanbevelingen gedaan, om de thema’s de aandacht te geven die ze verdienen en nader in de clubcultuur te borgen.

Tip: Om het belang van de themabijeenkomst te benadrukken en alle leden de mogelijkheid te geven erbij te zijn, zijn alle trainingen op die avond afgelast.

Verantwoordelijkheid voor de jeugd
Tijdens de themabijeenkomst is nadrukkelijk aandacht besteed aan problemen op het vlak van het mentale welzijn, het welbevinden en de veerkracht van de jeugd. Het vroegtijdig afhaken van jonge hockeyers als gevolg van de druk die met name spelers in selectieteams ervaren, is reden tot zorg. Als sportvereniging met een grote jeugdafdeling heeft de club op dat gebied een belangrijke maatschappelijke verantwoordelijkheid. Een gerichte aanpak kan ervoor zorgen dat een zo groot mogelijk deel van de jeugd voor de hockeysport behouden blijft.

Deelnemers
Er namen naar schatting een kleine 100 personen deel aan de bijeenkomst. Hieronder het voltallige bestuur van WFHC, (jeugd)trainers, afvaardigingen vanuit alle jeugdteams vanaf O-16 jaar en ouder, ouders van jeugdleden en gemeenteraadsleden. Zo waren vertegenwoordigers van alle geledingen binnen de club aanwezig. Ondanks een uitnodiging, waren er geen vertegenwoordigers van nabijgelegen sportclubs aanwezig. Daar zal bij een volgende themabijeenkomst meer aandacht aan worden besteed omdat deze onderwerpen ook voor hen van belang zijn.

Opbrengsten en vervolgstappen

Diepergaand besef
Er is een diepergaand besef en inzicht gekomen in de invloed van je eigen handelen op de mensen om je heen. Alle aanwezigen zien de noodzaak een bijdrage te leveren aan een gezonde clubcultuur door een goed voorbeeld te geven en elkaar waar nodig te corrigeren.

Regenboogvlag en elkaar aanspreken op ongewenst gedrag
Afgesproken is om het woord homo, gay, mietje of ander synoniem niet te accepteren als scheldwoord of stopwoord. Om acceptatie van diversiteit en inclusiviteit verder uit te dragen en iederéén zich welkom te laten voelen, zal de regenboogvlag bij het clubhuis wapperen en zichtbaar zijn op de digitale uitingen van WFHC.

Gelijke behandeling dames- en herenteams
Op het gebied van gendergelijkheid zullen de dames- en herenteams van WFHC op gelijke wijze benaderd en behandeld worden. Dit komt tot uitdrukking in gelijke begrotingen maar ook in het gelijke gebruik van voorzieningen als trainers, hoofdveld, kleedkamers of anders.

Stimuleren diversiteit
Tot slot is op het gebied van etniciteit geconstateerd dat de club geen afspiegeling is van de samenleving. Eén van de oplossingen kan zijn hier in uitingen via foto/video te sturen op een meer divers beeld. Er wordt verder nagedacht over speciale acties om niet-Westerse kinderen te boeien en binden met hockey en WFHC.

Meer weten?
Wil je meer weten over de opzet van de avond en de behandelde thema’s, neem dan contact op met Joris Lemckert, voorzitter van WFHC Hoorn

Bijlage
Link interview NPO3 met Pepijn Keppel https://www.npo3.nl/brandpuntplus/interview-pepijn-keppel

Bekijk alle best practices


Deel deze pagina