Technisch Management

Het Technisch Management (TM) binnen hockeyverenigingen wordt grotendeels verricht door Technische Commissies. Deze commissies maken steeds meer gebruik van een groeiende groep (opgeleide) technische functionarissen. Steeds meer verenigingen hebben zo’n functionaris in dienst. Zij verrichten allerlei taken binnen dit specialistische vakgebied. De KNHB onderscheidt binnen dit vakgebied een aantal niveau’s. Deze niveau’s kennen verschillende kerntaken. Het gaat om de Technisch Coördinator, Technisch Manager en Technisch Directeur. De beroepscompetentieprofielen van deze drie functies vind je hieronder:

In de praktijk lopen werkzaamheden wel eens in elkaar over, maar het is belangrijk om de verschillende kerntaken per niveau te benoemen. Zo verschaft de vereniging duidelijkheid aan de benoemde functionarissen.

Technisch beleidsplan

Het Technisch beleidsplan van een vereniging bestaat uit een aantal onderdelen:

  • Strategisch beleid
  • Deelplannen (zoals bijvoorbeeld plan (Jongste) Jeugd, plan Keepers en plan Zaalhockey)
  • Opleiding en begeleiding: technisch kader en spelers/speelsters
  • Doorgaande leerlijn
  • Financiën
  • Evaluatie

Idealiter vloeit het technisch beleid en technisch beleidsplan voort uit het algemene beleid van de vereniging. Het strategisch beleid van de vereniging met haar missie, visie en kernwaarden behoort het uitgangspunt te zijn voor het opstellen, uitvoeren en evalueren van het technisch beleid.

De KNHB stelde een bouwplan waarmee het mogelijk is het (huidige) technisch beleid van de vereniging te analyseren. Hoe staat jouw vereniging er voor als je kijkt naar bovengenoemde categorieën van het technisch beleidsplan en per categorie op de onderdelen die daar bij horen? Heeft de vereniging hierbij begeleiding en ondersteuning nodig? Stuur dan een e-mail naar expertisecentrum@knhb.nl zodat we je in contact kunnen brengen met een aantal Consultants Technisch Beleid.

Downloads

Artikelen

Het hockeytalent in neuropsychologisch perspectief – deel 1

Auteur: Prof. Dr. Jelle Jolles, universiteitshoogleraar Neuropsychologie en directeur van het Centrum Brein & Leren VU Amsterdam. Nadere informatie: www.jellejolles.nl en www.hersenenenleren.nl. Voor contact: j.jolles@vu.nl en twitter @jellejolles Wat zou het gemakkelijk zijn als sporttalent…

Meer weten: Het hockeytalent in neuropsychologisch perspectief – deel 1

Het hockeytalent in neuropsychologisch perspectief – deel 2

Auteur: Prof. Dr. Jelle Jolles, universiteitshoogleraar Neuropsychologie en directeur van het Centrum Brein & Leren VU Amsterdam. Nadere informatie: www.jellejolles.nl en www.hersenenenleren.nl. Voor contact: j.jolles@vu.nl en twitter @jellejolles Peter heeft veel talent voor hockey. In…

Meer weten: Het hockeytalent in neuropsychologisch perspectief – deel 2

Het hockeytalent in neuropsychologisch perspectief – deel 3 (slot)

Auteur: Prof. Dr. Jelle Jolles, universiteitshoogleraar Neuropsychologie en directeur van het Centrum Brein & Leren VU Amsterdam. Nadere informatie: www.jellejolles.nl en www.hersenenenleren.nl. Voor contact: j.jolles@vu.nl en twitter @jellejolles Executieve vaardigheden en gedrag Jantine staat op…

Meer weten: Het hockeytalent in neuropsychologisch perspectief – deel 3 (slot)

Technisch Coördinator

Het Beroepscompetentieprofiel Technisch Coördinator (download) is gebaseerd op de Kwalificatiestructuur Sport (KSS) waarbij de functie van Technisch Coördinator gelijk gesteld wordt aan niveau 3 van KSS (Kwalificatiestructuur Sport).

Een beroepscompetentieprofiel beschrijft een ervaren functionaris. Het profiel is een middel om een functie te verduidelijken aan het werkveld. Tevens wordt van dit profiel gebruik gemaakt bij het opstellen van de kwalificatiecriteria (voor diplomering) en het ontwikkelen van een opleiding.

 

Downloads

Technisch Manager

Een van de doelstellingen van de KNHB is dat elke speler/speelster recht heeft op een opgeleide en begeleide trainer/coach. De Technisch Managers verzorgen die begeleiding. Zogenaamde Praktijkbegeleiders kunnen hen daarbij ondersteunen als dat nodig is.

Opleidingen
De KNHB biedt opleidingen  voor Technisch Managers (TM’ers): de opleiding TM3 voor Technisch Coördinatoren en de opleiding TM4 voor Technisch Managers.

Netwerkbijeenkomst
Daarnaast organiseert de KNHB twee keer per jaar een Netwerkbijeenkomst voor Technisch Managers, zodat zij elkaar regelmatig ontmoeten om met elkaar te netwerken, en hun kennis op peil te houden.

Downloads

Artikelen

De rol van de Technisch Manager ontleed

Een oplossing om tot een professioneel management te komen. Hockeybesturen worden de laatste jaren overspoeld met meer én uitgebreidere taken. Om toch kwaliteit en continuïteit te kunnen garanderen, hebben veel clubs een professionaliseringsslag gemaakt. Dit…

Meer weten: De rol van de Technisch Manager ontleed

Praktijkbegeleider

De KNHB vindt het belangrijk dat trainers en coaches binnen hockeyverenigingen zijn opgeleid, worden opgeleid, én vervolgens worden begeleid. Dat kan onder leiding van de Technisch Coördinator, de Technisch Manager en/of de Technisch Directeur. Maar deze functionarissen hebben soms ook ondersteuning nodig. En als er op de vereniging geen Technisch Coördinator, de Technisch Manager en/of de Technisch Directeur is die de begeleiding op zich kan nemen, is het handig als een ander dat kan doen. De KNHB raadt daarom aan te werken met (een team van) Praktijkbegeleiders. Deze kunnen aangewezen worden door door de Technische Commissie, zodat trainer/coaches toch worden begeleid.

De KNHB wijst er daarnaast op dat een Praktijkbegeleider niet alleen ingezet hoeft te worden voor deelnemers aan opleidingen van de KNHB, maar dat een team van praktijkbegeleiders van enorme waarde kan zijn voor de begeleiding van alle trainer en coaches binnen een hockeyvereniging.

Het profiel van de Praktijkbegeleider
De KNHB schetst het volgende profiel voor deze vrijwilligersfunctie:

• Gediplomeerde KNHB trainers/coaches en/of
• Personen met een pedagogisch/didactische opleiding en/of
• Personen die deel uit maken van een technische- of jeugdcommissie
• Affiniteit met hockey(trainingen)
• Enthousiasme over het begeleiden van deelnemers van de vereniging

Hoe word je een Praktijkbegeleider?
Om de functie als Praktijkbegeleider goed in te vullen zijn een aantal zaken belangrijk:
• Volg de informatiebijeenkomst van de KNHB
• Observeer minimaal 1x en bij voorkeur 2x een training van een trainer op de vereniging
• Begeleidt maximaal vijf trainers op de vereniging
• Bespreek de trainingen na afloop met behulp van een observatieformulier (reflecteren)
• Ondersteun indien mogelijk eventuele KNHB-cursisten bij het maken van zijn/haar opdrachten.
• Vervul de rol van aanspreekpunt voor KNHB-cursisten binnen de vereniging.

Hieronder vind je het KNHB observatieformulier.
Observatieformulier – Training geven – 28-01-2017

Informatiebijeenkomst 
Wil de vereniging praktijkbegeleiders opleiden en de informatiebijeenkomst aanvragen? De kosteloze informatiebijeenkomst vindt plaats op de eigen vereniging. Voor meer informatie en aanvragen kun je contact opnemen via expertisecentrum@knhb.nl.

Downloads

Sterke Leervereniging

De KNHB benadrukt dat zij hockeyverenigingen ervan bewust wil maken een hoge(re) prioriteit te geven aan het opleiden en het begeleiden van trainer/coaches op elk niveau. Elke vereniging zou deze ambitie ook moeten hebben om zo voor alle spelers/speelsters
a) een beter en veiliger leerklimaat aan te kunnen bieden,
b) meer plezier in hockeytrainingen te laten beleven en
c) meer leereffect te realiseren zodat spelers/speelsters nog beter leren hockeyen.

Een Sterke Leervereniging, zoals we dat noemen, heeft bovenstaande zaken hoog in het vaandel staan en voert hierop een verankerd technisch beleid binnen de vereniging. Samenwerking met omliggende verenigingen maakt dit geheel nog krachtiger. Zo kunnen verenigingen nog effectiever en efficiënter hun spelers en speelsters opleiden.

In de downloads tref je een aantal ondersteunde documenten aan, waaronder ook een presentatie over dit onderwerp. Wil je meer informatie over dit thema? Neem dan contact op met Nathan Kipp (030 – 307 76 42).

Downloads

Artikelen

Veelgestelde vragen

Hoe stel ik een technisch beleidsplan op?

Je kunt aan de hand van de download 'Bouwplan technisch beleid' een technisch beleidsplan opstellen. Het format is wel slechts een leidraad en het is aan de verenigingen zelf om dit verder uit te werken.

Deel deze pagina