Update competitie naar aanleiding van persconferentie 23 maart

Update competitie naar aanleiding van persconferentie 23 maart

Tijdens de persconferentie van 23 maart heeft de overheid aangegeven dat de huidige maatregelen in elk geval worden verlengd tot en met 20 april. Dit betekent voor de hockeysport concreet:

  • Hockeyers tot en met 26 jaar mogen op de eigen vereniging trainen en onderling spelen zonder beperkingen.
  • Hockeyers vanaf 27 jaar mogen alleen trainen in (maximaal) 4-tallen met inachtneming van de afstandsregels. Dat betekent dat zij tijdens de training 1,5 meter afstand moeten houden.
  • Wedstrijden tussen verenigingen zijn niet toegestaan.

Wel of niet meer spelen?

Veel hockeyers en verenigingen geven aan nog graag competitie te willen spelen. Op die manier krijgen we weer meer reuring op de vereniging en kunnen we het verenigingsleven weer opstarten. En hoewel het passen en meten wordt, zijn er op dit moment nog voldoende weekenddagen beschikbaar om daar invulling aan te geven. Daarom is de KNHB er nog altijd alles aan gelegen om, zodra dit door de overheid wordt toegestaan, wedstrijden te organiseren. Daarbij zet de KNHB zich in voor zowel het in aangepaste vorm afmaken van de in september opgestarte competities, als het aanbieden van alternatieve competitievormen die (regionaal) aansluiten op de mogelijkheden die de overheid biedt. Die laatste optie sluit ook goed aan bij de wens van de overheid om reisbewegingen zo veel mogelijk te beperken. Wanneer wij regionaal wedstrijden zouden kunnen spelen, kunnen we veel competitievormen mogelijk maken. Ook doorspelen in reeds gestarte competities zou dan voor veel teams tot de mogelijkheden kunnen behoren omdat de meeste teams regionaal zijn ingedeeld.

De KNHB is daarom continu in gesprek met de overheid, NOC*NSF en andere sportbonden. We willen allemaal niets liever dan een zo goed mogelijk einde van dit seizoen, en zullen elke versoepeling aanpakken om de hockeyers samen met de verenigingen weer echt te kunnen laten genieten van onze sport.

En als we weer mogen spelen, hoe gaat dan dan?

De competitieleiding staat klaar om, zodra het weer kan, binnen korte tijd competities neer te zetten voor iedereen om zo nog een leuk einde van het seizoen te beleven. De KNHB vindt het belangrijk om dit centraal te organiseren, zodat alle verenigingen daarop kunnen aansluiten. Daarvoor zien wij op dit moment nog altijd voldoende perspectief.

Hoe?
Dat rekenen we je graag voor.
Er zijn vanaf 20 april nog elf weekenden tot en met begin juli. Dat biedt dus nog voldoende ruimte voor wedstrijden. Voor het afspelen van de heenronde van de huidige competities bijvoorbeeld, hebben wij nog vijf tot zes weekenden nodig.

Na de volgende persconferentie, die plaatsvindt op 13 april, zal de competitieleiding, op basis van het dan geboden perspectief, opnieuw vaststellen en publiceren wat de mogelijkheden zijn. Daarbij wil de competitieleiding dan ook duidelijkheid geven over de deadlines die horen bij een eventuele hervatting van de reeds opgestarte competities.

Het is wellicht goed om nogmaals te benadrukken dat voor alle competities geldt dat deze niet meer in het reguliere format kunnen worden afgerond. Per categorie vind je hieronder de scenario’s. Deze worden aangepast als blijkt dat er alleen regionaal mag worden gespeeld.

Standaardteams (1e teams Dames en Heren)
De competities worden, zodra het weer is toegestaan, na twee tot drie weken voorbereidingstijd hervat en kunnen doorlopen tot eind juni of begin juli. Voor alle competities geldt dat de competitieleiding ernaar streeft dat de halve competitie (d.w.z. dat iedereen één keer tegen elkaar heeft gespeeld) minimaal wordt afgerond zodat dit seizoen ook wordt geëindigd met een kampioen, promotie en degradatie.

Overige seniorenteams (incl. Jong Senioren, 30+, 35+ en 45+)
De competities worden, zodra het weer is toegestaan, hervat rekening houdend met één voorbereidingsweekend waarin geoefend kan worden tegen andere verenigingen. De competitieleiding streeft ernaar dat alle teams (die in poules van 12 of 10 spelen) minimaal nog vier tot zes wedstrijden spelen zodat de halve competitie kan worden afgerond. Mocht dat lukken, dan zijn ook de normale promotie en degradatieregelingen van kracht. Voor teams die spelen in een competitie in poules van zes wordt ernaar gestreefd deze hele competitie van tien wedstrijden af te ronden. Voor teams spelend in poules van acht wordt de situatie specifiek bekeken zodra bekend is wanneer de competitie weer kan worden hervat.

Juniorenteams (A tot en met D)
De competities worden, zodra het weer is toegestaan, hervat rekening houdend met één voorbereidingsweekend waarin geoefend kan worden tegen andere verenigingen. De competitieleiding streeft ernaar dat ieder team in elk geval dit seizoen dan nog minimaal een halve competitie (vijf wedstrijden) speelt. Dit is haalbaar voor de zomervakanties ook als er pas in de loop van mei weer mag worden gespeeld.

Jongste Jeugd
De speelreeksen worden, zodra het weer is toegestaan, hervat. Het format zal worden aangepast aan het nog aantal beschikbare weken tot de zomervakanties zodat de Jongste Jeugd nog zoveel mogelijk wedstrijdjes kan spelen. Ook als pas in mei weer mag worden gespeeld, kunnen nog voldoende wedstrijden worden aangeboden tot aan de zomervakanties.

Wat als we niet meer gaan spelen?

Wanneer de maatregelen en de fase waarin we ons bevinden dusdanig streng zijn, dat er geen competitie gespeeld kan worden dit seizoen, dan geeft het op 3 september 2020 gepubliceerde regelement aan wat de consequenties daarvan zijn. Dit reglement is in januari op een aantal details aangepast ten opzichte van de versie van september 2020. Je kunt de aanvullende bepalingen downloaden op de pagina met reglementen. Je leest ook alles over competitieformats en mogelijkheden in onze veelgestelde vragen over competitiezaken.

Welke competities worden niet meer gespeeld?

De afgelopen weken heeft de KNHB moeten besluiten enkele competities niet meer uit te spelen. Ook enkele kampioenschappen worden niet meer gespeeld. Het ging hierbij om:

  • Gold Cup Dames en Heren
  • NK Schoolhockey
  • NK Trimhockey

In overleg met de Commissie ParaHockey heeft de KNHB nu ook besloten de G- en LG-competities dit seizoen niet meer op te starten. Ook als de overheid straks aangeeft dat er wel competitie gespeeld kan worden, vindt er geen herstart plaats. De commissieleden en de KNHB vinden het belangrijk duidelijkheid te geven aan deze kwetsbare doelgroep. Deze groep zou nog graag competitie willen spelen maar met name het bijbehorende eventuele reizen en de passende begeleiding die deze groep vraagt, zien zowel de KNHB als de commissie ParaHockey als probleem.

De KNHB vraagt verenigingen met klem op de eigen club ook onderlinge wedstrijden aan deze hockeyers aan te bieden, eventueel ook tegen een regulier team*. Wanneer de overheid op termijn ruimte geeft om tegen andere verenigingen te spelen, dan kunnen G- en LG-hockeyteams die dat willen oefenwedstrijden spelen tegen teams van een andere vereniging. In dat geval moeten beide teams en verenigingen daarmee instemmen.

* Ook voor deze doelgroep geldt dat ParaHockeyers van 27 jaar of ouder op dit moment alleen mogen hockeyen met maximaal vier personen en met onderling 1,5 meter afstand. ParaHockeyers van 27 jaar en ouder mogen momenteel niet met een team spelen.

 

 

Deel deze pagina