MHC Deurne ontwikkelde een handreiking voor de kascommissie

Oud-bestuurslid Erik Kolthof, ontwikkelaar van de handreiking: ‘Soms heb je ook mensen met minder financiële kennis op deze post. Dan biedt deze handreiking uitkomst.’

Inleiding

Een goed functionerende kascommissie: hoe krijg je dat voor elkaar? MHC Deurne ontwikkelde een handreiking, die een kascommissie nuttige handvaten biedt en ondersteunt in haar taken en bevoegdheden. Dit alles, om een kascommissie autonoom, onafhankelijk en professioneler te laten functioneren.

Resultaten

  • Zorgt voor een systematisch basisniveau van de kascommissie
  • Geeft duidelijkheid over de taken en bevoegdheden van de kascommissie
  • Geeft ALV en bestuur betere feedback over de financiële huishouding

Aanpak

Check de statuten, download de handreiking en pas die naar wens aan

Check eerst wat er in de statuten van jouw vereniging staat vermeld over de financiële huishouding en de kascommissie. Download daarna op deze pagina de handreiking, zoals deze is opgesteld door MHC Deurne. In principe hoeft alleen de verenigingsnaam nog op de lege plekken te worden ingevuld. Natuurlijk kan de handreiking ook naar eigen wens aangepast worden, wanneer er voor jouw vereniging dingen overbodig zijn of ontbreken.

Zorg voor een onafhankelijke kascommissie

Het is aan te raden om de kascommissie regelmatig te laten rouleren. De kascommissie bestaat in het geval van MHC Deurne uit twee leden en één plaatsvervangend lid, welke geen lid mogen zijn van het bestuur. Bij MHC Deurne worden de leden van de kascommissie benoemd voor de duur van een jaar. Zij zijn aansluitend slechts éénmaal herbenoembaar. Om de nodige continuïteit in de kascommissie te borgen, is het aan te bevelen om leden twee jaar in deze functie te houden.

Stimuleer de kascommissie om gebruik te maken van de handreiking

De handreiking is er niet voor niets; hij biedt de kascommissie nuttige handvaten en ondersteunt de kascommissie in haar taken en bevoegdheden. De leden van de kascommissie zouden er dan ook goed aan doen, om deze handreiking te volgen en minimaal op de aangegeven aandachtspunten verslag en advies uit te brengen op de ALV en aan het bestuur. Op die manier kan een kascommissie haar uitkomsten constructief verantwoorden.

Evalueer de handreiking ieder jaar en pas die waar nodig aan

Voordat een nieuwe jaarlijkse periode ingaat, is het verstandig om als kascommissie de handreiking eerst te evalueren. Wellicht vergen bepaalde delen van de handreiking meer duidelijkheid of dienen bepaalde delen geschrapt en/of toegevoegd worden.

Bekijk alle best practices

Downloads


Deel deze pagina