Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing wanneer u deze site bezoekt en wanneer u via de website een afbeelding besteld.

Al het materiaal op deze site en opgeslagen in de KNHB imagebank is eigendom van de KNHB of haar licentiegevers en mag niet worden gebruikt voor commerciële doelen, promotieartikelen, het bevorderen van een product of dienst, geplaatst op een item voor verkoop, of gebruikt worden in derde boekwerken, hetzij in gedrukte of elektronische vorm, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de KNHB.

De afbeeldingen op deze website en via de website bestelde afbeeldingen mogen alleen gebruikt worden voor persoonlijk niet-commercieel gebruik. De beelden mogen niet worden veranderd op welke wijze dan ook, hetzij door digitale middelen of anderszins.

Het bestellen van foto’s van spelers/speelsters in het Nederlands elftal tenue is helaas niet mogelijk.

Voor commercieel gebruik neemt u contact op via: foto@knhb.nl

Terms and Conditions

These Terms and Conditions are applicable when you visit this website and when you order any images on the website.

All material on this site and stored in the KNHB Image Bank is the property of KNHB or its licensors and may not be used for any merchandising or retailing purpose, promoting any product or service, placed on any item for resale, or used in any third party guidebook, either in printed or in electronic form without the prior written permission of KNHB.

The images on this website and images ordered through the website may only be used for personal non-commercial matters. The images may not be modified or altered in any way, either by digital means or otherwise.

Unfortunately, ordering photo’s of players in the Dutch national uniform is not possible.

For personal assistance or special requests contact us by sending an email to foto@knhb.nl