Tessa Blom

Tessa Blom

Tessa Blom is kinder- en jeugdpsycholoog en hockeytrainer. Ze is in Amsterdam verantwoordelijk voor sportstimulering voor kinderen die om wat voor reden dan ook begeleid worden door jeugdhulpverlening en voor leerlingen die vanwege hun gedrag op het speciaal onderwijs zitten (het zogeheten cluster-4 onderwijs). Ze geeft workshops Sportief Coachen voor de KNHB en andere bonden en begeleidt verenigingen intensief met haar project De Sportpedagoog.