Duurzaam leren (‘continue leren’)

Hoe maken we de hockeysport kwalitatief nog sterker dan ze al is? Een belangrijke vraag voor de KNHB en de verenigingen. Vanuit de Strategische Visie 2020 hebben we onze ‘Visie op de ontwikkeling van hockeyers‘ ontwikkeld, bestaande uit een zestal uitgangspunten. Daarmee willen wij, samen met onze verenigingen, nu actief aan de slag gaan. Eén van de zes uitgangspunten is:

Duurzaam leren

Het standpunt van de KNHB luidt hierbij als volgt:

“Elke minuut dat je bezig bent met hockey, jezelf willen verbeteren; daar draait ‘duurzaam leren’ om. Dat is niet alleen belangrijk voor individuele hockeyers, maar ook voor teams en verenigingen. We stellen doelen, maar hoe zorgen we er vervolgens voor dat we onszelf daadwerkelijk continue verbeteren? We moeten er scherp op zijn dat we blijven leren en onszelf duurzaam en constructief blijven ontwikkelen. Blijf uitdagen en geef elkaar de ruimte om hierin zelf keuzes te maken. Alleen zo kunnen we gezamenlijk de kwaliteit van de hockeysport nog sterker maken.”

Wat kwam over dit thema aan bod tijdens het Nationaal Hockeycongres 2018?

Het Nationaal Hockeycongres vond plaats op 27 januari jl. in Utrecht. Van de complete dag hebben we een overkoepelende terugblik gemaakt, inclusief video. Tijdens het congres werd het thema ‘Duurzaam leren’ (‘continue leren’) uitgelicht door Britta Gielen aan de hand van een presentatie in het plenaire ochtendprogramma, en een breakout sessie in de middag:

VIDEO: presentatie Britta Gielen

Britta Gielen is senior partner bij Twynstra Gudde, werkt in organisaties aan vraagstukken van leiderschap en collectief ontwikkelen. In haar adviespraktijk werkt zij met verschillende klanten aan cultuur en gedragsverandering. Haar aanpak is waarderend en direct. Britta gaat tijdens het Nationaal Hockeycongres in op ‘team en club als lerende organisatie’. Hoe kun je jouw (hockey)team en club een ‘boost’ geven naar een professionele leergemeenschap, waarin niet alleen maar problemen worden opgelost, maar ook duurzame oplossingen voor hardnekkige problemen tot stand komen.

Breakout sessie: Britta Gielen

De breakout sessie van Britta Gielen is erop gericht om de deelnemers handvatten te geven waarmee zij problemen kunnen vaststellen en vervolgens dat probleem in kleine stapjes kunnen oplossen. In groepjes van drie personen krijgen ze in drie opdrachten:

1. Probeer het daadwerkelijke probleem te definiëren door vragen aan elkaar te stellen

2. Bepaal in hoeverre je zelf deel uitmaakt van het probleem (door iets wel of juist niet te doen)

2. Kijk naar mogelijke oplossingen voor je probleem

Wat Britta aan de deelnemers wil meegeven is dat je problemen vaak het beste in kleine stapjes kunt oplossen. Sommige problemen zijn niet in een korte tijd op te lossen en moet je dus stapsgewijs aanpakken. Oftewel: een olifant eet je ook niet in zijn geheel, maar in kleine stukjes.

Deel deze pagina