Bespelings- en gebruikersnorm kunstgrasvelden

Het aantal velden dat een vereniging nodig heeft, is afhankelijk van het soort velden dat op het complex ligt, het aantal leden en de organisatorische mogelijkheden. Kunstgras velden kennen geen bespelingsbeperking anders dan organisatorisch van aard. Wanneer een vereniging naast kunstgrasvelden ook een of meerdere grasveld(en) c.q grasstro(o)k(en) in gebruik heeft, ziet de tijdsduur (uitgaande van het fysieke deel van de warming-up en het uitlopen op gras) van een wedstrijd er als volgt uit:

  • Warming-up (stick en bal) 10 minuten
  • Twee speelhelften à 35 minuten 70 minuten
  • Rust 10 minuten
  • Totaal 90 minuten

Als er gespeeld wordt op een veld dat besproeid moet worden, dient er rekening te worden gehouden met 15 minuten extra tijd per wedstrijd.

Het wedstrijdgebruik kan als volgt worden omschreven:

Zaterdag
Op de zaterdag start de jongste jeugd met activiteiten. Vaak wordt de volgende organisatorische opzet gehanteerd:

  • (Vanaf) 08.45 uur Benjamins/F-jes/Speelreeksen 6-tal en 8-tal hockey.
  • Aansluitend, afhankelijk van het aantal speelreeksen, de wedstrijden van de elftallen (D-eltal jeugd t/m A-elftal.
  • De laatste wedstrijd wordt vastgesteld vóór 17.45 uur.

Zondag
De aanvangstijden van Dames 1 en Heren 1 zijn vastgesteld op respectievelijk 12.45 uur en 14.30 uur bij een niet besproeid veld en 14:45 bij een besproeid veld. Voor de berekening van het aantal benodigde (kunst)grasvelden is het mogelijk om een berekening te laten uitvoeren door de KNHB. Theoretisch is het mogelijk uit te gaan van 50% thuis en 50% uit. Een drietal overwegingen geeft echter aanleiding om van een 60%-40% situatie uit te gaan. Het is nagenoeg onmogelijk een competitierooster op te stellen met elke week een gelijk aantal uit- en thuisspelende competitieteams.

Natuurgras
Voor hockey is kunstgras de norm maar op sommige verenigingen wordt nog af en toe gebruik gemaakt van natuurgras. Bespeling op natuurgras kent naast de tijdsindeling nog een extra aandachtspunt. Omdat er bij het spelen van hockey op natuurgras bespelingschade kan opspelen, moet voor het hockey op natuurgras een meer genuanceerde indeling qua belasting worden gehanteerd. Rekeninghoudend met de gemiddelde bespelingschade door de teams in de verschillende leeftijdscategorieën geldt voor hockey op natuurgras de volgende indeling:

Wedstrijd Belastingnorm
Heren senior 1,0
Jongens A en B 1,0
Dames senior 0,75
Meisjes A en B 0,75
Jongens C en D 0,5
Meisjes C en D 0,5
Jongste Jeugd (E) 0,25

Bij hockey worden uit speltechnisch oogpunt hogere eisen aan de kwaliteit van de grasmat gesteld dan bij voetbal. Tevens moet de grasmat vlak te zijn. Dit heeft te maken met de veiligheid van het bespelen. Voor hockey op natuurgras wordt daarom de volgende planningsnorm aangehouden:

Maximaal 5 seniorenwedstrijden (of qua bespeling intensiteit gelijk hieraan) per veld per dag.

Deel deze pagina