Bespelings- en gebruikersnorm kunstgrasvelden

Het aantal velden dat een vereniging nodig heeft, is afhankelijk van het soort velden dat op het complex ligt, het aantal leden en de organisatorische mogelijkheden. Kunstgras velden kennen geen bespelingsbeperking anders dan organisatorisch van aard. Wanneer een vereniging naast kunstgrasvelden ook ruimte heeft voor inlopen naast het veld, ziet de tijdsduur (uitgaande van het fysieke deel van de warming-up en het uitlopen op gras) van een wedstrijd er als volgt uit:

  • Warming-up (stick en bal) 10 minuten
  • Speelduur: 70 minuten (vier kwarten à 17,5 minuut)
  • Rust 9 minuten (2x 2 minuten, 1x 5 minuten)
  • Totaal 90 minuten

Wanneer er gespeeld wordt op een veld dat besproeid moet worden, dient er rekening te worden gehouden met 15 minuten extra tijd per wedstrijd.

Het wedstrijdgebruik kan als volgt worden omschreven:

Zaterdag
Op de zaterdag start de jongste jeugd met activiteiten. Vaak wordt de volgende organisatorische opzet gehanteerd:

  • (Vanaf) 08:30 uur Funkey/O8/O9/O10
  • Aansluitend de wedstrijden van de elftallen (O12 t/m O18).
  • De laatste wedstrijd wordt uiterlijk 18.00 uur vastgesteld.

Zondag
De aanvangstijden van Dames 1 en Heren 1 zijn vastgesteld op respectievelijk 12.45 uur en 14.45 uur bij een  besproeid veld en 14:30 bij een niet besproeid veld. Theoretisch is het mogelijk uit te gaan van 50% thuis en 50% uit. Aangezien het nagenoeg onmogelijk een competitierooster op te stellen met elke week een gelijk aantal uit- en thuisspelende competitieteams, kan het verstandig zijn om van een 60%-40% situatie uit te gaan.

Natuurgras
Voor hockey is kunstgras de norm. Slechts bij enkele verenigingen ligt nog een (naast kunstgrasvelden) een grasveld. Bespeling op natuurgras kent naast de tijdsindeling nog een extra aandachtspunt. Omdat er bij het spelen van hockey op natuurgras bespelingschade kan opspelen, moet voor het hockey op natuurgras een meer genuanceerde indeling qua belasting worden gehanteerd. Daarnaast worden bij hockey uit speltechnisch oogpunt hogere eisen aan de kwaliteit van de grasmat gesteld dan bij voetbal. Tevens moet de grasmat vlak te zijn. Dit heeft te maken met de veiligheid van het bespelen. Mede op basis van belasting van het veld kunnen er op een natuurgrasveld maximaal 5 seniorenwedstrijden ( of qua bespeling intensiteit gelijk hieraan) per dag gespeeld worden. (voor de bespelingsintensiteit berekening geldt: Heren en jongens O18 en O16: 1; Dames en meisjes O18 en O16: 0,75; jeugd O14 en O12: 0,5; en alle jongste jeugd: 0,25)

Deel deze pagina