Districtscompetities Zuid-Holland

Op deze pagina vind je allerlei praktische informatie gericht op hockeyen in het district Zuid-Holland. Een overzicht van alle districtsmedewerkers en commissieleden vind je onder Organisatie.

Zaalhockey

In de nieuwsbrief zaalhockey is alle informatie te vinden over het zaalhockey in seizoen 2023-2024

Voor informatie m.b.t. zaalhockey kunnen ouders/spelers/teams/coaches contact opnemen met de zaalcommissaris van hun eigen vereniging. De zaalcommissaris is het aanspreekpunt binnen de vereniging. Als de zaalcommissaris geen antwoord op de vraag kan geven, neemt de zaalcommissaris contact op met het districtskantoor. Het is niet de bedoeling dat individuele ouders/spelers/teams/coaches met het districtskantoor contact opnemen.

Op de pagina van het District Zuid-Holland vind je de samenstelling van de districtscommissie.

Speeldata 2019 – 2020
Dec  07/08, 14/15, 21*
Jan 04/05, 11/12, 18/19, 25/26
Feb 01/02, 08/09, 15/16.

*21 december alleen Topklasse Senioren (standaard)

Districtskampioenschappen O18/O16/O14 jeugd: zaterdag 25 januari Topsportcentrum Rotterdam.

Districtskampioenschappen (Res) Senioren: zondag 02 februari, Sportcentrum TU Delft.

Controleer op vrijdagavond voor de wedstrijd altijd op de standenmotor nogmaals om eventuele wijzigingen van hal en aanvangstijd te zien!

Beslissingswedstrijden jeugd
De Districts- en Nederlandse kampioenschappen zijn aangewezen als beslissingswedstrijden. Een jeugdspeler, die op zich de juiste leeftijd heeft om in het betreffende team uit te komen, mag slechts voor beslissingswedstrijden van dat team uitkomen als hij/zij in voorafgaande wedstrijden in dezelfde competitie tenminste tweemaal voor dat team is uitgekomen. Deze regel geldt niet indien het een jeugdspeler betreft uit een lager elftal binnen dezelfde categorie of een jeugdspeler uit een lagere categorie.

Arbitrage bij senioren wedstrijden
Ook dit seizoen moeten seniorenteams (voor zover geen bondsarbitrage), net als jeugdteams, één bevoegde C-scheidsrechter mee nemen. Deze scheidsrechter fluit de wedstrijd van het eigen team samen met een collega van de tegenstander.

Wedstrijdduur
De wedstrijdduur bedraagt in Zuid Holland eenmaal 35 minuten tenzij hieronder anders aangegeven.
De wedstrijdduur voor de senioren District Top, 1e , 2e standaard Klasse Heren en Dames en de jeugd O18/O16/O14-Top jongens en meisjes is 2 x 20 minuten met maximaal 5 minuten rust (inclusief veld- en bankwissel). De wedstrijdduur voor de 1e jaars E (O9) is tweemaal 15 minuten (met maximaal 5 minuten rust en veld en bank wissel). Let op: 2e jaars E (O10) spelen dus eenmaal 35 minuten.

Districtskampioenschappen senioren reserve Topklasse
De nummers 1,2 en 3 van de reserve Topklasse spelen om het Kampioenschap van het District Zuid-Holland.

Aanvangstijd, wedstrijdduur en eindtijd
De wedstrijdtijd dient in te gaan op de vastgestelde aanvangstijd ongeacht of de beide teams en scheidsrechters al speelklaar zijn. Tijdens de wedstrijd wordt de tijd nooit stil gezet, ook niet bij blessures (van welke aard dan ook), kaarten of strafballen. Indien de vastgestelde aanvangstijden niet gerealiseerd kunnen worden, dient de zaalleiding de wedstrijden in te korten zodat de vastgestelde eindtijd toch wordt gerealiseerd.

Balken neerleggen/ opruimen
De zaalleiding zorgt bij aanvang en aan het einde van het hockeyprogramma dat de balken neergelegd dan wel opgeruimd worden. De spelers van beide teams zijn verplicht hierbij hun medewerking te verlenen.

Zaalschoenen, zaalsticks, keepersuitrusting
Schoenen die beschadigingen of strepen op de speelvloer kunnen achter laten, zijn verboden. Het is noodzakelijk om met een speciale zaalhockeystick te spelen. Keepersuitrustingen die beschadigingen aan de speelvloer kunnen aanbrengen, zijn verboden.

Toezicht jeugdteams
De begeleider/coach is verantwoordelijk voor het gedrag van het team gedurende de gehele duur van het verblijf in de sporthal en ziet erop toe dat het team zich niet alleen in de zaal maar ook op de tribunes, in de kantine en vooral ook in de kleedkamers behoorlijk gedraagt. Er mag absoluut niet gehockeyd worden in gangen, kleedkamers of buiten het veld. Bij eventuele schades zal de respectievelijke club/team/ speler/ coach aansprakelijk worden gesteld.

Instructies 
De coach, manager en aanvoerder vervullen een belangrijke rol tijdens de zaalhockeycompetitie. Daarom schreven we een instructie die je terugvindt bij downloads. ook voor de scheidsrechters is er een instructie beschikbaar. En natuurlijk is er ook een instructie beschikbaar voor de zaalleiding. Tenslotte is er ook informatie beschikbaar met betrekking tot de Jongste Jeugd wedstrijden.

Historie aantal deelnemende teams
Het district heeft inmiddels een historie opgebouwd aan deelnemende zaalhockeyteams.

Downloads

Deel deze pagina