Inzet ouders bij fluiten wedstrijden ABCD-jeugd

Jan Verbeek: ‘Veel ouders blijken het leuk te vinden om wat vaker te fluiten.’

Inleiding

Door de piramidestructuur van de jeugdafdeling moest de AB-jeugd van Hockey Club Rotterdam 5-6 keer per seizoen fluiten. Dit was teveel waardoor de jeugdscheidrechters vaak niet kwamen opdagen. Ook was het niveau en de uitstraling van de meeste jeugdfluiters bijzonder slecht (fluiten op Uggs, onderwijl bellend of sms’end en geen clubscheidsrechterskaart). Bovendien bleek dat de verbale agressie van begeleiders en toeschouwers beduidend minder was bij door ouders gefloten wedstrijden. Kortom: hoogste tijd voor een beleidswijziging.

Resultaten

 • Kwaliteit van het fluiten is over de hele linie enorm verbeterd doordat scheidsrechters betere spelregelkennis hebben.
 • Algehele sfeer rond het fluiten is positief, ouders melden zich spontaan aan voor de CS-cursus.
 • Ouders die zelf af en toe fluiten beseffen dat het niet zo eenvoudig is en leveren zich langs de lijn veel minder commentaar.
 • Meer rust op het veld als minimaal een van de scheidsrechters een ouder is.
 • Twee enthousiaste, jeugdige bondsscheidsrechters zijn inmiddels opgeleid.
 • In 2013 17 CS+ scheidsrechters afgeleverd (jong en oud), dit jaar groep van ca. 10 jeugdleden en 6 ouders in opleiding.
 • Goed voorbeeld doet goed volgen: een aantal clubs heeft de aanpak van de ouderinzet overgenomen.

Aanpak

De doelstelling van het nieuwe beleid van HC Rotterdam

 • Het niveau van de arbitrage in algemene zin verhogen, ouders meer en actiever betrekken bij de wedstrijden van hun kinderen, meer rust op en om het veld, een positievere sfeer creëren rond het fluiten, alle AB-jeugd verplichten hun clubscheidsrechterskaart (CS-kaart) te halen, ouders de verkorte CS-cursus aanbieden (inclusief lichte dwang).
 • Het creëren van een groep enthousiaste trainee-scheidsrechters (jeugd) die tenminste iedere 2 weken een wedstrijd fluiten tegen vergoeding (afhankelijk van niveau 3,50 – 7 euro) en daarnaast intensieve begeleiding en workshops krijgen van een bondsscheidsrechter. Dit gaf een positieve uitstraling binnen de club (start: voorjaar van 2010).

Doorvoeren beleidswijziging binnen de club
Draagvlak creëren binnen de club en het bestuur is van groot belang. Dankzij steun van een aantal bestuursleden en veel actieve communicatie verspreid over langere tijd naar leden en ouders via clubblad (elke keer een uitgebreid artikel) en nieuwsbrief werd in augustus 2010 met de nieuwe opzet aan de slag gegaan. Bij de communicatie is ook is veel gebruik gemaakt van een eigen Twitter-account (@HCRotterdamJAC) en leveren jeugdscheidsrechters een positieve bijdrage via Twitter en de Facebook pagina van de club.

Maatregelen om niveau arbitrage te verbeteren

AB-jeugd

 • Verplichte aanwezigheid op CS-cursus
 • Gezakt: direct weer oproepen voor examen

Ouders

 • Aanbieden verkorte CS-cursus
 • Voldoende cursussen organiseren

Overige maatregelen

 • Aanwezigheid jeugd bij CS-cursus afdwingen door met mails en via coach/manager/lijncoördinator duidelijk te maken dat het volgen van de cursus en het halen van het examen onvermijdelijk is. In exceptionele gevallen dreigen met niet spelen. Inmiddels is er een jeugdarbitragereglement (zie download onderaan dit artikel) waarin de verplichte aanwezigheid en de betaling van kosten bij herhaaldelijk zakken is geregeld.
 • Naast de reguliere CS-cursus regelmatig organiseren van avonden met spelregeluitleg door bondsscheidsrechter
 • Vormen van een groep ervaren scheidsrechters die beginnende scheidsrechters (jeugd en ouders) tijdens eerste fluitbeurt begeleidt
 • Actieve campagne tegen commentaar op de leiding door spelers, begeleiders en supporters (zie flyer en poster in de downloads onderaan dit artikel)
 • Verplichting AB-jeugd om op sportschoenen te fluiten voor meer betrokken uitstraling en het beter bijbenen van het spel

Positieve uitstraling fluiten ook dankzij jeugdige trainees
De ontwikkeling van de trainees, die al een CS+ opleiding kregen voordat de KNHB hiermee kwam, heeft ook bijgedragen aan de positieve uitstraling van het fluiten. Zij dragen hun enthousiasme over op hun leeftijdgenoten (vrienden en vriendinnen) wat altijd een stuk beter werkt dan wanneer de club dit doet. Een interne sponsor heeft de trainees voorzien van herkenbare tenues en een goede scheidsrechtersuitrusting.

Tips

 • Verplicht dat in ieder geval 1 van de fluitisten een ouder is. In geval daar niet aan voldaan wordt, kan de wedstrijd in principe niet doorgaan.
 • Laat ouders aan de kant van de dug-out fluiten omdat zij beter kunnen omgaan met commentaar vanaf de zijlijn.
 • Laat ouders die wat vaker fluiten met een jeugdlid fluiten zodat zij hem of haar kunnen begeleiden. • Zorg sowieso voor een goede begeleiding van de jeugdscheidsrechters op zaterdagen.
 • Treed streng op tegen spelers/begeleiders/supporters die commentaar leveren.
 • Spreek partijdige scheidsrechters (vaak ouders) hierop aan en laat ze bij herhaling niet meer fluiten.
 • Wees aanspreekbaar, ook bij kritiek, maar houd vast aan de ingezette lijn.
Bekijk alle best practices

Downloads


Deel deze pagina