Kwaliteit scheidsrechters vergroten door CS+ te koppelen aan bondsscheidsrechters

Rob ten Cate, organisator en internationaal Umpire Manager:

Inleiding

Goede scheidsrechters vinden om competitiewedstrijden en toernooien te begeleiden blijft een uitdaging. Dat geldt zowel voor de clubs als op bondsniveau. Hoe kun je het scheidsrechterspotentieel op een positieve manier uitbreiden? In district Noord-Holland is een proef gedaan om clubscheidsrechters-plus samen met bondsscheidsrechters bondswedstrijden te laten fluiten. Zo worden clubscheidsrechters uitgedaagd om de stap naar bondsniveau te verkennen, en krijgen de clubs kwalitatief betere CS+’ers. De pilot wees uit dat meer samenwerking tussen verenigingen en bond op het gebied van arbitrage voor beide partijen meerwaarde kan hebben. Floris Goezinne, mede-organisator van de proef: “Van een kwaliteitsslag in de arbitrage kunnen alle spelers op het veld veel plezier hebben.”

Resultaten

  • Clubscheidsrechters-plus die zekerder en met meer plezier fluiten
  • Aanwas voor de groep bondsscheidsrechters
  • Verbinding tussen verenigingsarbitrage en bondsarbitrage
  • Clubs krijgen een beter arbitragecorps door meer ervaren scheidsrechters

Aanpak

Pilot in de zaal
Het eerste idee voor de combinatie van scheidsrechters ontstond uit nood. Het bleek een flinke uitdaging om alle bondswedstrijden in de zaal van bondsscheidsrechters te voorzien. Daarom werden clubscheidsrechters-plus uitgenodigd om te komen fluiten in de zaal. Initiator en districtsvoorzitter Bondsarbitrage Rob ten Cate: “We hebben weinig eisen gesteld, alleen dat mensen minimaal twee van de zes weekenden beschikbaar moesten zijn. Iedere CS+ floot samen met een bondsscheidsrechter. We hebben er bewust voor gekozen deze combinaties te laten starten bij Jongens C Topklasse-wedstrijden. Dat niveau is goed te doen, je wilt niet dat mensen op hun tenen lopen en daardoor gedemotiveerd raken. De CS+’ers die er bovenuit staken, groeiden door naar wedstrijden van meisjes B en jongens B.”

Maak een goede combinatie met het verenigingsleven
Het experiment moest de drempel van CS+ naar bondsscheidsrechters verlagen. Die drempel heeft ook een praktische oorzaak: begin- en reistijden. Het zaalseizoen is wat dat betreft overzichtelijk. “We wilden de proef graag op het veld voortzetten,” vertelt Ten Cate, “dus zijn we met de competitieleider om tafel gaan zitten. We hebben afgesproken de proef te doen in Jongens C Topklasse en alle wedstrijden daar te laten beginnen tussen 10 en half 11. Zo konden clubscheidsrechters het combineren met clubverplichtingen en gezinsleven, en konden de begeleidende bondsscheidsrechters en de CS +’ers  ’s middags nog hun eigen wedstrijd fluiten. Die samenwerking is essentieel voor het slagen van de proef. We willen clubscheidsrechters immers niet wegkapen bij de clubs, maar het algehele niveau versterken. Bondsscheidsrechter worden hoeft helemaal niet te betekenen dat je stopt bij je club.”

Jezelf ontwikkelen
De deelnemende CS+’ers waren vrijwel allemaal enthousiast. Het fluiten buiten de club, op een hoger niveau, bood nieuwe uitdagingen. Tips en feedback van ervaren bondsscheidsrechters zorgden dat deelnemers zich snel ontwikkelden. Ten Cate: “Mensen voelden zich per wedstrijd 100% beter worden. Voor de begeleidende bondsscheidsrechters was het mooi om te zien dat de kennis die zij overdroegen zo snel aansloeg.” Sommige CS+’ers zijn doorgestroomd naar de opleiding voor bondsscheidsrechter, anderen namen de nieuwe kennis mee terug naar de club. Floris Goezinne, coördinator verenigingsarbitrage in Noord-Holland en zelf bondsscheidsrechter: “Met de proef wilden we ook laten zien dat verenigingsarbitrage en bondsarbitrage elkaar kunnen versterken. Je raakt je clubscheidsrechter niet kwijt, je krijgt er juist een betere scheidsrechter voor terug. En als die bondsscheidsrechter uiteindelijk wel alleen landelijk gaat fluiten, dan mag je daar als club trots op zijn. Die scheidsrechter is een rolmodel en kan anderen enthousiasmeren en inspireren om te gaan fluiten. Bijvoorbeeld door te zorgen voor opleiding en ondersteuning op het gebied van arbitrage.”

Gebruik bondsscheidsrechters op de club!
Die wisselwerking tussen clubs en bondsscheidsrechters biedt ook buiten het veld mogelijkheden. Goezinne en Ten Cate zijn blij dat steeds meer clubs activiteiten rond arbitrage organiseren. Ten Cate: “Bijvoorbeeld workshops en spelregelcafé’s . Veel bondsscheidsrechters zijn van harte bereid zo’n workshop te verzorgen bij je club. Vraag eens bij de arbitragecommissie van je district wat mogelijk is.” Floris Goezinne vult aan: “Als bondsscheidsrechters vinden we het leuk om te sparren. Ik nodig regelmatig clubscheidsrechters uit om mee te kijken met een bondswedstrijd van me. Na afloop nemen we de wedstrijd dan door. Waarom pakte ik situaties op een bepaalde manier aan, wat had er anders gekund? Heel leerzaam voor iedereen, ook voor mij.”

Kortom: een enthousiaste bondsscheidsrechter kan op jouw club zorgen voor meer geïnspireerde clubscheidsrechters!

Bekijk alle best practices


Deel deze pagina