Met eigen blaashal lost MHC Leeuwarden capaciteitsprobleem zaalhockey op

Remon Kortman, penningmeester MHCL: ‘Ideaal, we kunnen het trainingsschema van het veld nu vrijwel 1 op 1 naar de zaal kopiëren!’

Inleiding

Net als veel andere hockeyclubs is het voor MHC Leeuwarden ieder jaar een behoorlijke toer om voldoende zaalruimte te regelen. Een losse vloer op het veld biedt geen soelaas, is veel te glad. Een eigen blaashal met 2 zaalhockeyvelden en een ruime oefenstrook blijkt de oplossing. In deze best practice lees je wat er bij de realisatie van een blaashal komt kijken en aan welke kosten je moet denken.

Resultaten

• Alle teams kunnen in de eigen blaashal zaalhockeyen
• Voldoende trainingstijd voor ieder team, veldtrainingsschema kan vrijwel 1 op 1 in de zaal worden overgezet
• Slechts beperkte contributieverhoging voor zeer ruime capaciteitsvergroting
• Kinderen kunnen zelf op de fiets naar de hal, ouders hoeven niet te halen en brengen
• Club blijft ook in de winterperiode leven
• Extra inkomsten uit baromzet in winterperiode

Aanpak

Slechts 3 kwartier training per week, ouders die moeten halen en brengen omdat sporthallen meestal in de buitenwijken liggen. Willen we zaalhockey serieus nemen, dan moeten we het aanpakken, besluiten ze bij MHC Leeuwarden.

Organisatie
Na een uitgebreide inventarisatie van de mogelijkheden door een zaalhockey commissie nemen eind 2017 twee bestuursleden, waaronder de penningmeester, het voortouw en starten direct na het zaalseizoen 2017-2018 met een onderzoek naar de verschillende mogelijkheden om eigen zaalruimte te organiseren. Een permanente hal op eigen terrein valt al snel af omdat op die manier maar 1 veld gerealiseerd kan worden. En de gemeente (eigenaar van de velden en accommodatie) ziet er geen heil in. Een tijdelijke blaashal lijkt daarom de beste oplossing.

Keuze voor blaashal en vloer
Na het afblazen van de vaste hal ligt de keuze voor een blaashal voor de hand. Een aantal partijen in de mark kan deze hallen leveren. Leeuwarden kiest na uitgebreide oriëntatie voor Poly-Ned omdat:

  • Verschillende hockeyclubs en anders sportverenigingen waaronder Ajax,  goede ervaringen met deze blaashallen hebben.
  • De hallen worden in Nederland geproduceerd, waardoor kwaliteit, garantie, e.d. goed geregeld zijn.
  • De gemeente, die in eerste instantie benaderd was voor de financiering van de hal, als voorwaarde voor het verstrekken van een lening stelde, dat er zaken gedaan moest worden met een grote leverancier.
  • Lange levensduur: 20-25 jaar als de hal permanent zou staan.
  • Goede afspraken over de begeleiding tijdens het hele traject.
  • Referenties en ervaringscijfers (energieverbruik, extra barinkomsten, etc.) aanwezig van verschillende clubs die al meerdere jaren een dergelijke blaashal hebben staan.

Bij de keuze voor de vloer gaat MHC Leeuwarden af op het advies van de leverancier van de blaashal. Randvoorwaarde was dat de vloer de KNHB is goedgekeurd voor de competitie.

 

Kosten, financiering en exploitatie
De totale kosten bestaan uit:

– Blaashal        210.000
– Vloer             110.000
– Overig*        60.000

_______+

Totaal              380.000 euro

* Balken, goals, tribune, verlichting, scoreborden, verwarming, noodaggregaat.

De BV Sport, het sportbedrijf van de gemeente Leeuwarden, heeft een lening verstrekt voor het volledige bedrag. De BV Sport brengt hierbij alleen de reële kosten plus een kleine opslag in rekening. De lening wordt afbetaald in 20 jaar.

De financiering door de club bestaat uit de volgende posten (bedragen bij benadering):
Inkomsten zaalhuur KNHB                   8.000
Contributieverhoging*                       10.000 (500 x 20 euro)
Besparing externe zaalhuur +            10.000
inkomsten exploitatie
________+
Totaal                                                 28.000 euro per jaar

* Verhoging zaalcontributie van 70 naar 100 euro. Deels inhaalslag aangezien de contributie al lang niet was aangepast (10 euro), deels verhoging i.v.m. financiering hal (20 euro). Deze verhoging is goedgekeurd door de ALV.

Opzetten/afbreken/opslag
Het opzetten en afbreken van de blaashal en vloer gebeurt door vrijwilligers onder leiding van medewerkers van leverancier van de blaashal en de vloer.
De tent inclusief inrichting wordt aan het eind van het seizoen opgeslagen in 2 containers op het terrein van de club. De leverancier reinigt de vloer jaarlijks en voert hem af voor opslag elders (28 pallets). Hiervoor wordt jaarlijks een vergoeding betaald.

Plaats van de blaashal
Om maximaal te kunnen profiteren van de faciliteiten van het clubhuis en de baromzet te stimuleren is de hal op het eerste veld naast het clubhuis geplaatst.
Voor het volgende seizoen wordt de mogelijkheid onderzocht om de bal permanent te plaatsen op een trainingsveld van de naastgelegen voetbalvereniging. Deze vereniging heeft meer velden dan het qua ledental nodig heeft. Mocht dit plan doorgaan dan kan de hal gedurende het hele jaar verhuurd worden. De ijshockeyvereniging en een korfbalclub hebben al interesse getoond. In geval van permanente plaatsing kan ook de lening sneller worden afbetaald.

Vergunning
Voor het plaatsen van de blaashal is een omgevingsvergunning nodig. De leverancier van de blaashal regelt die vergunning. Houd bij de planning wel rekening met de termijnen!

Klik hier voor het filmpje van het opzetten van de dome.

Bekijk alle best practices


Deel deze pagina