Tucht & wangedrag

Wangedrag tijdens de wedstrijd kan door een scheidsrechter bestraft worden met een gele of rode kaart. Het kan ook zijn dat een scheidsrechter via een rapportage bij de KNHB melding doet van wangedrag voor of na de wedstrijd. Hieronder vind je informatie over de procedure en wat er van de vereniging verwacht wordt.

Het tuchtreglement is te vinden op de pagina KNHB Reglementen.

Scheiding Veldhockey en Zaalhockey

Met ingang van het seizoen 2005-2006 is het Tuchtreglement gewijzigd: schorsingen naar aanleiding van kaarten gehaald in de veldcompetitie worden voortaan uitgezeten in de veldhockeycompetitie. Kaarten en schorsingen opgelopen in de zaalhockeycompetitie krijgen hun vervolg in de zaalhockeycompetitie.

In de zaalhockeycompetitie leidt een 2e  en 3e gele kaart tot een automatische schorsing van één wedstrijd. Een 4e en volgende gele kaart leidt tot 2 wedstrijden schorsing.

Het is de verantwoordelijkheid van de speler/speelster om zijn/haar eigen kaartenregistratie bij te houden. Dat betekent bijvoorbeeld, dat bij een tweede of volgende gele kaart in de zaal opgelopen in de eerste wedstrijd op een wedstrijddag, de speler zijn schorsing uit moet zitten in de tweede wedstrijd op die wedstrijddag.

De kennisgeving van de registratie van de kaart door de KNHB is slechts een ondersteuning.

Mocht aan het einde van de zaalcompetitie nog een schorsing openstaan, dan gaat de schorsing mee  naar het volgende zaalseizoen.

Procedure gele en rode kaarten

Er is een gele of rode kaart gegeven. Wat betekent dit? En welke acties moeten er nu genomen worden? In de downloads vind je alle informatie. Wat geldt er bijvoorbeeld bij rode kaarten qua termijnen en hoe moeten schorsingen uitgezeten worden, zowel in de veld- als in de zaalcompetitie? De antwoorden op de veelgestelde vragen vind je onderaan de pagina.

Informatie en formulieren voor scheidsrechters

Rode kaart tijdens de wedstrijd
Je hebt een rode kaart gegeven en moet nu een verklaring insturen naar de Tuchtcommissie van de KNHB. Hiervoor hebben wij een formulier dat je kunt downloaden en invullen.

Wangedrag rondom wedstrijden
De laatste tijd zien we een toename van kaarten die door scheidsrechters worden gegeven aan spelers ná de wedstrijd. Daarom brengen wij je in herinnering, conform de briefing, dat kaarten persoonlijke straffen zijn en uitsluitend tijdens de wedstrijd kunnen worden uitgedeeld. Mocht je als scheidsrechter het gedrag van spelers of coaches rondom de wedstrijd als wangedrag beschouwen, vul dan het formulier wangedrag in dat je hier kunt downloaden. Op het bondsbureau zullen we de verschillende verklaringen opvragen. Naar aanleiding van de verklaringen beslist het bondsbestuur of een zaak aanhangig wordt gemaakt.

Downloads

Tuchtmaatregelen

In beroep gaan tegen de uitspraak (commissie van beroep)

Mocht (de vereniging van) de betrokkene het niet eens zijn met de uitspraak van de tuchtcommissie, dan kan deze met opgave van reden(en) binnen vijf werkdagen na dagtekening van de uitspraak beroep aantekenen (zie artikel 7.2 lid 1 van het tuchtreglement). Het beroepschrift moet worden ingediend via tucht@knhb.nl.

Kan je altijd in beroep tegen de uitspraak van de tuchtcommissie?
Beroep is niet in alle gevallen mogelijk. In de uitspraak van de tuchtcommissie staat duidelijk vermeld of beroep openstaat. Lees om misverstanden te voorkomen de uitspraakbrief goed door. In artikel 7 van het tuchtreglement wordt de procedure bij de commissie van beroep nader toegelicht.

Tuchtrechtspraak

De uitoefening van de tuchtrechtspraak, het opleggen van straffen en de tenuitvoerlegging gebeurd zoals vastgelegd in het tuchtreglement. De tuchtrechtspraak binnen de KNHB wordt in eerste instantie uitgeoefend door de tuchtcommissie en in hoogste instantie door de commissie van beroep. De tuchtcommissie en de commissie van beroep zijn organen van de KNHB en doen uitspraak in naam van de KNHB.

Een overtreding wordt aanhangig gemaakt bij de tuchtcommissie door:

  1. een registratie op het digitaal wedstrijdformulier (DWF) van een overtreding als bedoeld in artikel 3.1 lid 1 sub a van het tuchtreglement;
  2. een schriftelijk verzoek van het bondsbestuur wanneer er sprake is van een overtreding als bedoeld in artikel 3.1 lid 1 sub b en c en artikel 3.1 lid 2 van het tuchtreglement.

Formulieren voor verenigingen

Hier kun je alle formulieren voor verenigingen downloaden die je moet invullen voor de Tuchtcommissie:

  • Het Formulier Opgave Tenuitvoerlegging Straf (FOTS): terugsturen nadat de schorsing(en) zijn uitgezeten.
  • Formulier Meldingsformulier Wangedrag Junioren: insturen uiterlijk de eerste donderdag voor 10.00 uur na de wedstrijd waarin de rode kaart gegeven is.

Je kunt de ingevulde formulieren terugsturen naar: tucht@knhb.nl.

Downloads

Artikelen

Overzicht kaarten en schorsingen

In onderstaand overzicht zijn de geregistreerde kaarten en openstaande schorsingen opgenomen die betrekking hebben op de Tulp Hoofdklasse Heren en Hoofdklasse Dames seizoen 2023-2024.

Veelgestelde vragen

Gele kaarten

Moeten wij wachten met de uitvoering van de schorsing (naar aanleiding van 3 x geel, 5 x geel etc) totdat de brief van de KNHB binnen is?

 

Nee, de kennisgevingen van de bond aan de verenigingen over de telling van gele kaarten zijn bedoeld als ruggensteuntje. Zij ontslaan de vereniging niet van de verantwoordelijkheid zelf de administratie bij te houden van de tijdelijke verwijderingen.

Worden gele kaarten gehaald door een speler die ook een functie heeft als coach, bij zijn/haar gele kaarten als coach opgeteld?

Nee, gele kaarten voor een coach worden afzonderlijk geteld, tenzij de coach tevens speler is van het betrokken team.

Wordt een aanvoerderskaart als een gele kaart voor de speler zelf genoteerd?

Nee, wanneer een speler als aanvoerder een gele kaart ontvangt voor wangedrag van zijn team, zal deze kaart niet op het conto van hem/haar als aanvoerder komen te staan, mits dit duidelijk door de scheidsrechter op het wedstrijdformulier is genoteerd. De spelstraf volstaat dan.

Rode kaarten

Als ik geschorst ben bij Heren 1, mag ik dan op diezelfde dag meespelen bij bijvoorbeeld Heren 2?

Het speelverbod geldt tot en met de dag dat de schorsing is uitgezeten. Dit betekent dat je voor geen enkel ander team speelgerechtigd bent en dat je dus niet bij heren 2 mee mag spelen.

Mag je spelen als je in beroep gaat?

Ja, dat betekent dat de straf nog niet in gaat en dat de uitspraak van de Commissie van Beroep wordt afgewacht. De Tuchtcommissie kan in bijzondere gevallen een onmiddellijk speelverbod opleggen, ongeacht het in te stellen beroep. In dat geval mag er niet gespeeld worden! Let wel: In wedstrijden die gaan om het landskampioenschap geldt als hoofdregel dat de straf wél direct ten uitvoer moet worden gelegd, tenzij de Tuchtcommissie anders bepaalt.

Kun je altijd in beroep tegen de uitspraak van de Tuchtcommissie?

Beroep is niet in alle gevallen mogelijk. In de uitspraak van de Tuchtcommissie staat duidelijk beschreven of beroep open staat. Lees om misverstanden te voorkomen de uitspraakbrief goed door. (N.B. Tegen speelverboden als gevolg van gele kaarten is nooit beroep mogelijk!)
Let op! Het beroepschrift dient binnen 10 dagen na dagtekening van de uitspraak van de tuchtcommissie bij het bondsbureau binnen te zijn. Reageer dus snel!

Moet er bij een rode kaart voor een jeugdlid nog iets door de vereniging gedaan worden?

Wanneer een jeugdspeler een rode kaart ontvangt voor een fysieke of een verbale overtreding, dient de vereniging er voor te zorgen, dat het Meldingsformulier Wangedrag Junioren voor 10.00 uur op de eerste donderdag na de dag waarop de betrokken wedstrijd is gespeeld op het bondsbureau ontvangen is. Dit formulier geldt als verklaring van de vereniging. Een door de jeugdspeler zelf geschreven verhaal (verklaring), stelt de Tuchtcommissie erg op prijs.

Deel deze pagina