Herijking hockeyaanbod tot 12 jaar – de presentatie

Herijking hockeyaanbod tot 12 jaar – de presentatie

Het is zover, we presenteren de herijking van het hockeyaanbod tot 12 jaar per seizoen 2022-2023. Dit doen we anders dan anders. Niet met een fysieke bijeenkomst of een webinar, maar met een uitgebreide ‘uitzending’ over de plannen.

Waarom doen we het anders dan anders? Tijdens de vorige webinar is gebleken dat er veel vragen binnen kwamen, teveel vragen om bij te houden in de chat of om goed ruimte te geven tijdens de webinar. De herijking van het hockeyaanbod onder 12 jaar is een ontzettend belangrijk thema. Het gaat om de kern van onze sport, DE kennismaking voor kinderen met de sport en het moment waarop kinderen (levenslang) plezier en liefde voor de sport ontwikkelen. Kortom, van groot belang om goed over te brengen wat de plannen zijn en goed te inventariseren welke vragen er leven.

We adviseren je om onderstaande video volledig te bekijken. Deze duurt ongeveer 25 minuten. Er wordt uitgelegd waarom er wordt herijkt, wat de achtergrond is van de opzet, hoe de pilots afgelopen seizoen zijn ingericht, welke wijzigingen komend seizoen worden doorgevoerd en wat we nog meer van plan zijn.

(artikel gaat verder onder de video)

Spelplezier staat nog meer centraal

Met de herijking van het hockeyaanbod tot 12 jaar bieden we kinderen een omgeving waarin een veilige en passende ontwikkeling van het kind en het spelplezier nog meer centraal staat.

Kort samengevat gaan we volgend seizoen de volgende zaken wijzigen:

Onder 8 jaar (huidige F-jeugd)

 • Blijft 3:3 spelen
 • Om de spelvreugde te bevorderen wordt er een extra goal toegevoegd (3 in plaats van 2).
 • Speelduur wordt 2×20 minuten.
 • We gaan over op spe(e)lregels. In de 3-tallen wordt zoveel mogelijk ruimte geboden om te spelen. Dat wil zeggen dat een spelbegeleider zonder fluit langs de kant staat, kinderen vooral enthousiasmeert en alleen ‘ingrijpt’ als het gevaarlijk wordt.

Onder 9 jaar (huidige E6-tallen)

 • Blijft 6:6 spelen
 • Het veld wordt qua veldindeling een kwartslag gedraaid. Hierdoor is de lengte breedte verhouding beduidend beter, waardoor het spel voor alle spelers aantrekkelijker wordt.
 • Speelduur blijft 2×25 minuten.
 • Ook bij de 6-tallen gaan we over op spe(e)lregels: bij hinderlijk shoot mag het spel worden gestopt, evenals bij gevaarlijk spel en in plaats van de strafbal wordt er een shoot-out gespeeld.

Onder 10 jaar, onder 11 jaar en onder 12 jaar

 • Blijven op dit moment spelen in de vorm waarin er nu gespeeld wordt.

Monitoren wijzigingen

Gedurende seizoen 2022-2023 worden de wijzigingen uitvoerig gemonitord. Dit doen we op basis van dezelfde criteria als de pilots:

 • Beleven de kinderen meer spelplezier?
 • Kunnen de kinderen de relevante speltechnieken beter uitvoeren in een wedstrijdsituatie?
 • Hoe ervaren de verenigingen de organisatorische kant van de wijzigingen?

Naar aanleiding van de bevindingen uit deze monitor, evalueren we eind seizoen 2022-2023 de wijzigingen die zijn doorgevoerd bij onder 8 en onder 9.

Pilots onder 10, onder 11 en onder 12

Tijdens seizoen 2022-2023 worden er nadere pilots uitgevoerd bij de onder 10 jaar, onder 11 jaar en onder 12 jaar. De onderstaande vormen gaan we hierin testen:

 • Onder 10 jaar (huidige E 8-tallen); 7:7 op 1/3 veld afzetten tegen een 6-6 vorm (op een groter veld dan -9 jaar) en afzetten tegen een 8-8 vorm.
 • Onder 11 jaar (huidige 1e jaars D); 8:8 op een half veld afzetten tegen een 9-9 vorm en een 11-11 vorm.
 • Onder 12 jaar (huidige 2e jaars D) 9:9 op een verkort veld afzetten tegen een 8-8 vorm en een 11-11 vorm.

Naar aanleiding van de bevindingen van deze pilots worden in seizoen 2023-2024 eventuele verdere wijzigingen doorgevoerd voor de onder 10 tot en met de onder 12 jarigen.

Vragen en opmerkingen

Heb je vragen of opmerkingen over de wijzigingen komend seizoen of wil je jouw vereniging aanmelden voor het monitoren van de wijzigingen of het uitvoeren van een van de pilots? Laat dat dan weten in het evaluatieformulier.

We koppelen zo snel mogelijk de feedback terug naar de verenigingen. Dit doen we in de vorm van een Q&A voor de meest gestelde vragen en indien nodig een artikel met verdere toelichting. Bij zeer specifieke vragen zal de competitieleider persoonlijk contact met de vereniging opnemen.

Hartelijk dank voor de aandacht en de feedback.

Deel deze pagina