Doping en matchfixing

Doping

Doping hoort niet thuis in de sport. Het tast de gezondheid van de sporters aan. Bovendien bevordert doping de prestaties en is daarmee in strijd met een eerlijke sport. De KNHB hecht waarde aan een eerlijke, integere, schone en gezonde manier van sporten op alle niveaus.

Wat is doping?
Doping zijn verboden, stimulerende middelen, die over het algemeen sportprestaties bevorderen en/of schadelijk zijn voor de gezondheid. De stoffen en methoden die onder doping vallen staan op de dopinglijst van het WADA (Wereld Anti-Doping Agentschap) en voldoen aan minimaal twee van de volgende drie criteria

  • De stof/methode bevordert de prestatie
  • De stof/methode is schadelijk voor de gezondheid
  • De stof/methode is in strijd de waarden en normen van de sport

De dopinglijst
Een sporter is altijd zelf verantwoordelijk voor wat zich in zijn of haar lichaam bevindt. Het is daarom van belang altijd goed te controleren of middelen, die gebruikt worden, op de dopinglijst voorkomen. Of het nu gaat om iets dat door een arts wordt voorgeschreven of om een middel dat bij de drogist wordt gekocht: in beide kunnen dopinggeduide stoffen voorkomen.

Bekijk hier de dopinglijst van de dopingautoriteit

Bekijk hier de lijst met toegestane geneesmiddelen van de dopingautoriteit

Doping kan in allerlei stoffen voorkomen, bijvoorbeeld in voedsel en drank maar ook in geneesmiddelen en voedingssupplementen. In sommige gevallen staat de stof echter niet duidelijk vermeld op het etiket, wat per ongeluk kan leiden tot en positieve dopingcontrole en een lange schorsing tot gevolg.  Het is voor de sporter dus belangrijk om vooraf te checken of de voedingssupplementen of geneesmiddelen die je wilt gebruiken geen doping bevatten.

Hoe dat te controleren?
Met de dopingwaaier app kunnen onder meer direct alle in Nederland geregistreerde geneesmiddelen worden gecontroleerd op de aanwezigheid van doping. Ook kunnen sporters nagaan of specifieke werkzame stoffen verboden zijn of niet. Via de mailservice van de app kunnen verder simpel vragen worden gesteld over geneesmiddelen, voedingssupplementen, de dopingregels of een controle. Meer informatie over de app (iOS en Android) is te vinden via deze link. De App is ook beschikbaar als mobiele website.

Dispensatie bij medicijngebruik
Komt het dan toch voor dat een sporter, vanwege een ziekte of aandoening medicatie moet gebruiken die op de dopinglijst staat, dan moet hiervoor dispensatie worden aangevraagd. Sporters die voornamelijk actief zijn op nationaal niveau, kunnen dit doen bij de Dopingautoriteit, via Geneesmiddelen Dispensatie Sporter (GDS). Sporters die internationaal actief zijn dienen dit meestal bij de Internationale Federatie af te handelen. Wanneer dispensatie is verkregen is het belangrijk om in de gaten te houden hoe lang de dispensatie geldig is.
Meer informatie: dopingautoriteit.nl/GDS   en over NZVT (Nederlands Zekerheidssysteem Voedingsupplementen Topsport)

Tuchtrechtspraak ISR
Voor de tuchtrechtelijke behandeling van dopingzaken is de KNHB aangesloten bij het Instituut Sportrechtspraak (ISR). De KNHB hanteert daarbij dan ook  het Dopingreglement en het Tuchtreglement Dopingzaken van het Instituut Sportrechtspraak (ISR).

Dopingautoriteit
De Dopingautoriteit is dè Nederlandse autoriteit op het gebied van dopingcontroles en dopingvoorlichting. Op de website van de Dopingautoriteit is veel informatie te vinden over de risico’s, de rechten en de plichten van sporters én begeleiders van doping tot dopingcontroles.

Dopingcontroles
In principe kan iedere sporter getest worden op doping, sport moet immers ‘dope free’ zijn. In de praktijk worden alleen sporters gecontroleerd die uitkomen in de hoogste nationale klasse veld- of zaalhockeycompetitie en sporters die deelnemen aan EK’s, WK’s of andere internationale wedstrijden/toernooien. Ook juniorspelers die aan voorgenoemde voldoen, worden getest.

De dopingcontroleprocedure
Dopingcontroles vormen een essentieel onderdeel van het antidopingbeleid. In Nederland wordt het merendeel van de dopingcontroles afgenomen door de Dopingautoriteit. Bij dopingcontroles worden urinemonsters, en in sommige gevallen bloedmonsters afgenomen.
Zorg dat je op de hoogte bent van de rechten en plichten tijdens een dopingcontroleprocedure. Hierdoor kom je nooit voor verrassingen te staan. Weigering van een dopingtest staat bijvoorbeeld gelijk aan het leveren van een positieve controle.
Meer informatie: dopingautoriteit.nl/dopingcontrole 

Whereabouts?
Whereaboutsgegevens zijn gegevens over de locaties waar de sporter zich op een bepaald moment bevindt. Dit kan een thuisadres zijn, maar ook een training, wedstrijd, reisdag en/of vakantiedag. Sporters kunnen door de Dopingautoriteit of internationale federatie een verplichting opgelegd krijgen om whereabouts aan te leveren. Hoe dit werkt en wat dit is, kun je vinden via deze link

Tips voor een schone sport
Sport is veel te mooi voor doping. Ben je een topsporter of talent? Dan kun je zelf bijdragen aan een schone sport met behulp van de volgende tips: dopingautoriteit.nl/tips

Vragen
Vragen over doping kunnen via dopingvragen@dopingautoriteit.nl worden gesteld.

Bij de KNHB is Chantal Mies het eerste aanspreekpunt via 030-3077 613 of chantal.mies@knhb.nl.

Matchfixing

Matchfixing betreft de manipulatie van sportwedstrijden door op oneigenlijke manieren het verloop of de uitkomst van een wedstrijd of specifieke gebeurtenis daarbinnen (zoals een goal/game e.d. of een gele/rode kaart) te (laten) bepalen, met het doel om weddenschappen af te (laten) sluiten om daarmee een voordeel voor zichzelf of voor anderen te bereiken. Matchfixing is een bedreiging voor de sport. De sport kan ten gronde gaan omdat er niet langer sprake is van een op wedijver gericht winststreven, met het risico dat beoefenaren en publiek het vertrouwen verliezen en zich afwenden van de sport. Matchfixing staat steeds meer in de belangstelling de laatste jaren, mede door nieuwe ontwikkelingen in de gokwereld, met name het online gokken. Er bestaat een vermoeden dat door uitbreiding van de gokmogelijkheden het risico op matchfixing toeneemt. Of dit zo is moet nog worden bewezen.

NOC*NSF heeft in samenspraak met alle sportbonden een instrumentarium ter bestrijding van matchfixing ontwikkeld. Dit instrumentarium is gebaseerd op adviezen van het IOC en Sportaccord. Eén van de onderdelen uit dit instrumentarium is het strafbaar stellen van matchfixing en het incorporeren in de tuchtrechtspraak van de sportbonden. Evenals bij de regelgeving rond doping en seksuele intimidatie geldt dat het hebben van een reglement voor matchfixing een zogenaamde minimale kwaliteitseis is voor een sportbond. Dat houdt in dat bonden die het bestrijden van matchfixing en de tuchtrechtelijke aanpak ervan niet hebben vastgesteld niet in aanmerking komen voor subsidie en andere financiering vanuit NOC*NSF.

De KNHB hanteert het reglement matchfixing van het Instituut Sportrechtspraak (ISR).

Voor vragen of het doen van een melding kun je contact opnemen met Chantal Mies, via chantal.mies@knhb.nl of 030-3077 613.

Tuchtrechtspraak ISR

De KNHB heeft de tuchtrechtelijke behandeling van doping- en matchfixingzaken ondergebracht bij het Instituut Sportrechtspraak (ISR). De algemene vergadering van de KNHB heeft op 5 juni 2021 ingestemd met de daartoe benodigde wijziging van de statuten en het tuchtreglement van de KNHB.

De belangrijkste reden voor aansluiting bij het ISR voor de thema’s doping en matchfixing is dat deze zaken complex van aard zijn en dat men bij het ISR meer deskundigheid en ervaring op deze gebieden heeft.

Door de aansluiting van de KNHB bij dit gespecialiseerde instituut, zijn de volgende door het Bestuur van het ISR vastgestelde reglementen van het ISR van toepassing op de leden van de KNHB, te weten: het Dopingreglement, het Tuchtreglement Dopingzaken en het Reglement Matchfixing. Deze reglementen zijn te vinden op de website van het ISR (www.isr.nl).

Er zijn inmiddels 70 sportorganisaties bij het ISR aangesloten.

In praktijk betekent dit dat de Tuchtcommissie en Commissie van Beroep van het ISR voortaan tuchtzaken m.b.t. doping en matchfixing voor de KNHB behandelen en uitspraak doen in naam van en ten behoeve van de KNHB. De rechtspraak van de KNHB in overige blijft ongewijzigd.

Alle overige tuchtzaken als bedoeld in artikel 3.1 van het Tuchtreglement van de KNHB (waaronder overtredingen), blijven vallen onder de eigen Tuchtcommissie en Commissie van Beroep van de KNHB.

Deel deze pagina