Samenvatting Algemene Vergadering 29 juni 2024

Samenvatting Algemene Vergadering 29 juni 2024

Op zaterdag 29 juni 2024 vond de eerste Algemene Vergadering van dit jaar plaats. De vergadering werd in het Olympisch stadion in Amsterdam gehouden. Het was goed om te zien dat veel verenigingen waren vertegenwoordigd tijdens de Algemene Vergadering. Hieronder delen we een aantal onderwerpen die aan de orde kwamen.

Opening door Erik Klein Nagelvoort
Voorzitter Erik Klein Nagelvoort opende de vergadering waarin hij alle aanwezigen verwelkomde met een speciaal welkom voor de aanwezige ereleden. Daarnaast werd ook Tayyab Ikram – voorzitter van de FIH – welkom geheten. Tayyab Ikram richtte zich vervolgens tot de aanwezigen en dankte de KNHB dat hij bij de opening van de Algemene Vergadering mocht zijn.

Erik Klein Nagelvoort vertelde vervolgens dat we zien dat de daling van de ledenaantallen zich nog licht voortzet maar dat we knoppen zien waar aan gedraaid kan worden om weer te groeien in ledenaantallen. We zien dat werving via scholen tot een grote potentiële instroom leidt en zijn verder aan de slag gaan met het omarmen van flexhockeyen en het omarmen van nieuwe hockeyconcepten.

Door vanuit de KNHB meer data gedreven te gaan werken, meer processen te digitaliseren en te blijven innoveren en experimenteren, kunnen we meer passend hockeyaanbod creëren.

Daarnaast blijft de KNHB inzetten op het inspireren en delen van kennis zoals tijdens het Nationaal Hockeycongres en worden campagnes ingezet om de hockeysport te promoten. De campagne  ‘Kom je buiten spelen?’ is hier een voorbeeld van.

Erik Klein Nagelvoort vroeg vervolgens aandacht voor het blijven uitnutten van de USP van de hockeysport: een veilige en inclusieve familiesport! Tot slot riep Erik Klein Nagelvoort de verengingen op om met zijn allen, samen, er alles aan te doen om onze veilige en mooie sport weer verder te laten groeien.

Campagne ‘Kom je buiten spelen?’
Erik Gerritsen, directeur van de KNHB, gaf aan dat door de al wat langer dalende ledenaantallen en de wens, behoefte en noodzaak die zowel bij de KNHB als bij de verenigingen werd gezien, om structureler aandacht te hebben voor werving en behoud. De campagne ‘Kom je buiten spelen?’ is een voorbeeld waarin er zowel landelijk als lokaal en zowel online als offline aandacht is geweest voor werving van de jongste jeugd en daarbij ook aandacht voor hun ouders. Erik lichtte toe dat het bereik van de campagne goed is geweest en dat er samen met de clubs op zoek wordt gegaan hoe zaken verbeterd kunnen worden zodat clubs – indien gewenst – makkelijk en goed kunnen aanhaken op campagnes. Door te leren van de ervaringen kunnen we het samen met de clubs in de toekomst nog beter doen zodat we met elkaar aan structurele werving gaan doen en de instroomaantallen weer omhoog gaan.

Hockey Foundation
De Hockey Foundation is in 2023 uitgebreid naar bestaande clubs. De Hockey Foundation richt zich in de toekomst niet alleen op nieuwe verenigingen maar ondersteunt ook initiatieven van bestaande clubs in lage(re) inkomenswijken. Hockeyverenigingen die streven naar inclusie en diversiteit binnen de jeugdafdeling, kunnen samen met de Hockey Foundation aan de slag om nieuwe doelgroepen aan zich te binden. Dit kan door bijvoorbeeld in een lage inkomenswijk een schooltraject op te zetten en te voeren bestaande uit onder andere kennismakingslessen en naschoolse activiteiten.

‘Zo hockeyt Nederland’
Als KNHB zijn we steeds beter in staat om trends en ontwikkelingen in ledenaantallen en aantallen hockeyers te duiden. Tijdens het Nationaal Hockeycongres is een uitgebreide toelichting gegeven. De factsheet ‘Zo hockeyt Nederland’ vind je hier.

Aanpassing reglementen
De vergadering heeft ingestemd met de aanpassing van het reglement grensoverschrijdend gedrag. Ook stemde de vergadering – na een toevoeging bij artikel 7.2 – in met de aanpassingen in het tuchtreglement.

Toelating nieuwe leden en kandidaat-leden
KNHB-bestuurslid Victor Brouwer stelde de vergadering voor H.C. Ridderkerk toe te laten als volwaardig lid van de KNHB.  Daarnaast werden Maestrichtse Studenten Club en H.C. Den Haag voorgesteld als kandidaat-lid. De vergadering heeft hiermee ingestemd.

H.C. Goeree Overflakkee (HCGO) wint Bestuurderstrofee 2024
Ieder jaar wordt traditiegetrouw tijdens de Algemene Vergadering de bestuurderstrofee uitgereikt als blijk van waardering voor uitzonderlijk goed bestuur en/of beleid. Aan de prijs is door het bondsbestuur een geldbedrag verbonden van € 5.000,-.

Bestuurslid Victor Brouwer reikte de prijs, een cheque t.w.v. € 5.000 voor de vereniging, en het schild uit aan Leen Saarloos (penningmeester) en Jan Verhage (voorzitter) van H.C. Goeree Overflakkee.

Uitgebreide informatie lees je in dit nieuwsbericht.

Scoren met sportplezier
Ter ere van het 125 jarig bestaan van de KNHB is door de ereleden aan de KNHB een bedrag gedoneerd om te besteden aan het thema inclusie. KNHB-bestuurslid Victor Brouwer stelde de deelnemers aan de vergadering op de hoogte dat dankzij deze donatie ‘Scoren met sportplezier’ is ontwikkeld.

Bestuursverkiezing
Aftredend in 2024 zijn mevrouw Madeleine Buise, mevrouw Catrien Zijlstra en de heer Marten Eikelboom. Mevrouw Buise en heer Eikelboom hebben zich herkiesbaar gesteld voor 3 jaar. De vergadering stemde in met de herverkiezing van mevrouw Buise en de heer Eikelboom.

Mevrouw Catrien Zijlstra stelt zich niet herkiesbaar voor 3 jaar maar voor nog een half jaar zodat er tijd is om alles goed over te dragen aan een opvolger. De vergadering stemde hier mee in.

Het bestuur voor seizoen 2024-2025 heeft de volgende samenstelling:

Naam Aftredend
Dhr. E.L.J. Klein Nagelvoort (voorzitter) Juni 2025
Mw. C.A. Zijlstra (secretaris) November 2024
Dhr. H.M. Pel (penningmeester) Juni 2025
Dhr. V. Brouwer Juni 2026
Mw. M.L. Buise Juni 2027
Dhr. M. Eikelboom Juni 2027
Mw. F. Teeling Juni 2025
Mw. L.F. de Roever November 2025

Downloads

 

Deel deze pagina