Stoppen met selectietrainingen in de jeugd? Dit is waarom.

Stoppen met selectietrainingen in de jeugd? Dit is waarom.

Het was volop in het nieuws afgelopen week: de hockeybond roept verenigingen op om te stoppen met stressvolle selectietrainingen en -wedstrijden voor kinderen tot twaalf jaar. Wat is nu precies de gedachte hierachter? Die komt voort uit een bredere visie. We leggen het graag uit.

De NOS, het Jeugdjournaal, Trouw, Volkskant, RTL Nieuws, Radio 1; allemaal besteedden ze afgelopen week aandacht aan onze oproep aan verenigingen om te stoppen met selectietrainingen en -wedstrijden voor kinderen tot twaalf jaar. Een begrijpelijk moment voor zoveel media-aandacht, want we bevinden ons midden in de periode waarin de trainers weer met blocnotes langs de velden staan. Notitieblokjes waarin ze precies bijhouden wie over genoeg talent beschikt om in de hogere teams te mogen.

Omdat zulke momentopnames voor veel stress zorgen onder kinderen, roepen wij op de ontwikkeling van kinderen centraal te stellen door ze breed motorisch op te leiden en om zorgvuldig om te gaan met het samenstellen van teams. Het benoemen van speciale selectieteams wordt niet geadviseerd. De kwaliteit van het technisch en begeleidend kader is een belangrijke voorwaarde om kinderen zich in trainings- en wedstrijdsituaties te laten ontwikkelen. Het spelen van competitiewedstrijden maakt hier ook onderdeel van uit, waarbij kinderen worden uitgedaagd om het beste uit zich zelf te halen.

Tot de leeftijd van twaalf jaar moeten kinderen vooral plezier hebben in sporten, verschillende sporten beoefenen, motorische vaardigheden opdoen en in hun eigen sociale omgeving dicht bij de vereniging met vriendjes en vriendinnetjes spelen. Naast de stress die selectietrainingen met zich meebrengen, is het nagenoeg onmogelijk om op zo’n jonge leeftijd talent te herkennen. Bij veel kinderen drijft het talent pas op veel latere leeftijd naar boven. Het heeft dus nog geen zin om al zo vroeg scherp te selecteren. Niet geselecteerde kinderen voelen zich bovendien vaak minder serieus genomen en verliezen hun plezier. Veel kinderen die wél op deze leeftijd worden geselecteerd gaan vervolgens heel veel trainen, terwijl er geen garantie kan worden gegeven voor het worden van een topspeler of -speelster, met als gevolg dat een groot deel afhaakt voor hun achttiende. Die hebben het hockeyen dan wel gezien.

Visie op de ontwikkeling van hockeyers

De boodschap die wij naar buiten brengen leidt tot veel – zowel positieve als kritische – reacties. Hartstikke goed, want het geeft aan dat het onderwerp leeft. Onder verenigingen, maar ook onder ouders. De oproep om zorgvuldig om te gaan met het samenstellen van teams en om het ontwikkelingsproces van een kind op een juiste wijze te faciliteren komt voort uit een bredere visie van de KNHB: de visie op de ontwikkeling van hockeyers. Deze visie hebben we ontwikkeld in nauw overleg met wetenschappers, de technische staf van de KNHB (bondscoaches) en diverse kaderleden van verenigingen. Bij het formuleren van deze visie stonden drie vragen centraal:

1.    Hoe maken we de hockeysport kwalitatief nog sterker dan ze al is?

2.    Hoe zorgen we ervoor dat we niet alleen de kwaliteit, maar ook het plezier in de sport verhogen?

3.    En hoe zorgen we ervoor dat hockeyers zich goed ontwikkelen en verbonden blijven aan de hockeysport?

Het resulteerde in zes uitgangspunten waarmee we de komende jaren – samen met onze verenigingen – aan de slag gaan. Twee uitwerkingen van de visie zijn reeds in gang gezet, waar ons advies met betrekking tot selecteren en beoordelen in de jeugd er één van is. De andere uitwerking betreft wijzigingen in de competitiestructuur van de C- en D-leeftijd, die in seizoen 2018/2019 worden doorgevoerd.

Ondersteuning voor verenigingen

Om gezamenlijk op te kunnen trekken in de ontwikkeling van de hockeysport, vinden wij het belangrijk onze visie met je te delen, maar ook om jullie te ondersteunen in de – huidige en toekomstige – wijzigingen die we de komende jaren stapsgewijs zullen gaan doorvoeren.

Wil je meer weten over onze visie op de ontwikkeling van hockeyers? Hier vind je alle informatie.

Deel deze pagina