Herijking veldhockeyaanbod tot 12 jaar: resultaten evaluatie en wijzigingen 2023-2024

Herijking veldhockeyaanbod tot 12 jaar: resultaten evaluatie en wijzigingen 2023-2024

Ruim een jaar geleden presenteerden we de herijking van het hockeyaanbod tot 12 jaar en kondigden we een aantal wijzigingen aan voor de O8 en O9. Zo kwam er bij de O8 een extra goaltje bij (3 in plaats van 2) en werd bij de O9 het veld qua indeling een kwartslag gedraaid. Verder zijn beide categorieën overgegaan op speelregels.

Afgelopen maanden hebben we deze wijzigingen geëvalueerd. In dit artikel gaan we in op de resultaten van deze evaluatie en kijken we vooruit naar het nieuwe seizoen en de wijzigingen die dan doorgevoerd worden. Maar eerst gaan we nogmaals kort in op de reden van deze herijking.

Waarom herijken?

Binnen de visie op de ontwikkeling van hockeyers staat het plezier en ontwikkeling van hockeyers centraal. De vertaling van deze visie naar de Jongste Jeugd competitie komt terug in spelvormen waarin de speelbeleving centraal staat. De verhoudingen van het veld, het aantal doeltjes waarin gescoord kan worden, de manier van begeleiden, maar ook het aantal spelers in het veld zijn daarin belangrijke elementen. Als er minder spelers in het veld staan, wordt het aantal balcontacten groter. Ontdekken is een belangrijk element van de ontwikkeling van hockeyers, wat gestimuleerd wordt door veel balcontacten. Dat maakt het een essentieel uitgangspunt om kinderen maximaal van het spel te laten genieten.

Een uitgebreide toelichting wordt gegeven in de video die in 2022 gebruikt werd voor de presentatie van de Herijking. Let wel op: de aangekondigde wijzigingen in die video hebben betrekking op seizoen 2022-2023.

Resultaten evaluatie en wijzigingen seizoen 2023-2024

Afgelopen periode hebben we de wijzigingen die dit seizoen zijn doorgevoerd, samen met verenigingen, ouders en de kinderen zelf, geëvalueerd. In onderstaande video lichten we de resultaten van de evaluatie kort toe en gaan we in op de wijzigingen die met ingang van seizoen 2023-2024 doorgevoerd worden bij de Jongste Jeugd. Onder de video hebben we de belangrijkste wijzigingen samengevat.

Rol speelbegeleider

De wedstrijden in de categorieën O8, O9 en O10 worden begeleid door een speelbegeleider. De speelbegeleider heeft een faciliterende rol, laat de kinderen zoveel mogelijk spelen en zorgt voor een veilig spelverloop.

De speelbegeleider bij O8 heeft de fluit bij voorkeur zoveel mogelijk in de zak, bewaakt de voortgang van het spel en begeleidt de spelers. De speelbegeleider bij 09 fluit alleen ter bevordering van het spel. Bij O10 zal al iets vaker worden gefloten, maar nog altijd staan speelplezier en veiligheid centraal. Vanaf O12 fluit een scheidsrechter de wedstrijd en worden de regels strenger toegepast.

Voor iedere categorie is een one-pager opgesteld met de rol van de speelbegeleider. Deze vind je op de pagina met het knhb.nl/jonstejeugd.

Speelregels 2023-2024

O8
Met ingang van seizoen 2023-2024 worden er een paar wijzigingen doorgevoerd. Bij de start van het seizoen blijven we 3 goaltjes gebruiken, maar na de winterstop wordt dit teruggebracht tot 2 goaltjes. Verder kan scoren alleen nog binnen het 5 meter (doel)gebied en na een doelpunt wordt het spel hervat vanaf de middellijn.

O8 Zaal
Als pilot heeft de categorie O8 van een aantal verenigingen in seizoen 2022-2023 ook in de zaal wedstrijden gespeeld. Op basis van de pilots is besloten om in seizoen 2023-2024 niet in alle districten een centrale competitie aan te bieden. In de districten waar geen competitie wordt aangeboden, kunnen de verenigingen natuurlijk wel clinics of leuke toernooitjes organiseren om de kinderen kennis te laten maken met de zaal.

O9
Komend seizoen worden er bij de O9 geen wijzigingen doorgevoerd.

O10
Met ingang van seizoen 2023-2024 komt de strafcorner te vervallen. Nieuw is echter de shoot-out. Verder wordt de lange corner genomen vanaf de (denkbeeldige) 20 meter lijn in plaats vanaf de zijlijn.

O12
Zoals we in maart 2023 al hebben aangekondigd, worden er komend seizoen nog geen wijzigingen doorgevoerd bij de O12. Op dit moment onderzoeken we of het mogelijk is om een pilotcompetitie 9:9 te organiseren in Oost Nederland en wellicht ook Noord Nederland.

De evaluatie hiervan vindt rond de herfstvakantie plaats. Aansluitend worden de verenigingen meegenomen in de eventuele wijzigingen voor het seizoen 2024-2025.

Uitgebreide informatie

Het overzicht met alle speelregels en de rol van de speelbegeleider vind je op de pagina met het knhb.nl/jongstejeugd.

Deel deze pagina