Samenvatting Algemene Vergadering 22 november 2023

Samenvatting Algemene Vergadering 22 november 2023

Op woensdag 22 november 2023 vond de tweede Algemene Vergadering (AV) van dit jaar plaats. De vergadering werd online gehouden en er waren 97 verenigingen vertegenwoordigd. Hieronder delen we de belangrijkste onderwerpen die aan de orde kwamen.

Voorzitter Erik Klein Nagelvoort heet alle aanwezigen welkom en een speciaal welkom is er voor de aanwezige ereleden. Hij start met een korte terugblik op de afgelopen periode;

Er wordt stil gestaan bij de winst van de Oranje Dames en Heren tijdens het Europees kampioenschap in augustus. Beide teams prolongeerden in Mönchengladbach hun titel en plaatsten zich daarmee direct voor de Olympische Spelen in Parijs. We zijn enorm trots op beide teams.

Vervolgens gaat er aandacht uit naar de nationale wervingscampagne voor de jongste jeugd. Omdat ten opzichte van vorig seizoen landelijk een afname te zien is van 500 jongste jeugdteams, is de KNHB eind augustus een landelijke mediacampagne gestart voor het promoten van hockey onder de jongste jeugd. Met de campagne ‘Kom je buiten spelen? Op de hockeyclub!’ inspireren we kinderen en informeren we ouders. Via de landingspagina hebben 366 ouders zich aangemeld en informatie opgevraagd over de dichtstbijzijnde hockeyclub en het aanbod voor hun kind(eren). Maar liefst 110 clubs hebben visuals en posters besteld waarmee ze aan kunnen sluiten op de campagne. Het is mooi om te zien hoe we de handen ineen slaan om de jeugd naar de hockeyclub te bewegen. De eerste flight van de landelijke campagne liep tot eind oktober maar krijgt bij de start van de tweede seizoenshelft in 2024 een vervolg.

Er wordt terug- en vooruitgeblikt op het jubileum. Op 8 oktober 2023, bestond de KNHB 125 jaar. We gaan dit fantastische jubileum het hele seizoen vieren samen met onze verenigingen en leden. Op 8 oktober trapten we af met een lunch voor onze ereleden. In dat weekend werd op veel clubs de jubileumvlag gehesen met daarop het speciale logo dat onze verbondenheid met alle clubs symboliseert. Ook hebben we een mooie digitale puzzeltocht ontwikkeld. We dagen verenigingsbestuurders, vrijwilligers, hockeyers en hockeyfans uit om door 125 jaar hockeyhistorie te lopen én vooruit te blikken op de komende 25 jaar. In het voorjaar van 2024 organiseren we in het kader van het jubileum een NK Hockey 5’s en NK Hockey7. Uitgebreide informatie zal te zijner tijd met alle clubs worden gedeeld.

De KNHB heeft afgelopen oktober samen met 6 verenigingen de Hockey Fandagen georganiseerd. Ieder jaar organiseren wij in de herfstvakantie met onze partner Rabobank de Hockey Fandag op een centrale locatie in het land. Vanwege ons jubileum hebben wij de Fandag dit jaar – samen met onze Oranje internationals – op 6 verenigingen door het hele land georganiseerd. Ruim 2.000 kinderen waren hierbij aanwezig. Zowel vanuit de clubs als van de kinderen en hun ouders hebben we veel enthousiaste reacties ontvangen.

Erik Klein Nagelvoort geeft een toelichting over het besluit dat de KNHB eind september heeft moeten nemen om de Oranje-teams niet mee te laten doen aan de EK’s en WK’s zaalhockey en Hockey 5’s. Tijdens de vergadering was het voor de aanwezige clubs mogelijk om vragen over dit onderwerp te stellen. De toelichting van de KNHB is ook te lezen in het nieuwsbericht van 20 november.

Erik Klein Nagelvoort geeft aan dat hij voorafgaand aan de Algemene Vergadering samen met Erik Gerritsen op het kantoor van de KNHB de zaalpetitie in ontvangst heeft genomen en in gesprek is gegaan met de initiatiefnemers. In de petitie hebben ruim 5.000 liefhebbers zich uitgesproken tegen het besluit van de KNHB om te stoppen met internationaal zaalhockey.

Erik Klein Nagelvoort benadrukt dat de KNHB voor zaalhockey is en voor het plezier en de ontwikkeling van de jeugd. Voor de standaardteams bij de senioren verandert er op zaalhockeygebied niks. Sterker nog, daar blijft de KNHB vol op inzetten. Over een paar weken gaat het zaalseizoen weer van start en daar kijken we enorm naar uit. We gaan het zaalseizoen in het weekend van 3 en 4 februari afsluiten met een fantastisch finaleweekend voor zowel de Juniorenteams als de Hoofdklasse.

Op zaterdag 20 januari organiseren we de 26ste editie van het Nationaal Hockeycongres in het hoofdkantoor van de Rabobank in Utrecht. Het belooft een mooi programma te worden waar we kennis en kunde met elkaar gaan delen. Binnenkort ontvangen alle verenigingen de officiële uitnodiging.

Notulen Algemene Vergadering 24 juni 2023

Er zijn geen vragen of opmerkingen over de notulen binnengekomen.

Tijdens de Algemene Vergadering van juni zijn nieuwe leden van de Commissie van Beroep benoemd. Dick Poerink is toen afgetreden als voorzitter van deze commissie. Hij heeft bijna 30 jaar in een Tuchtcommissie of Commissie van Beroep gezeten waarvan de laatste jaren als voorzitter en heeft in die periode belangrijke uitspraken gedaan. Daarom heeft Catrien Zijlstra het bestuur onlangs gevraagd om hem te benoemen tot Lid van Verdienste van de KNHB. Dit verzoek is door het bestuur gehonoreerd.

Jaarplan 2024

KNHB directeur Erik Gerritsen licht vervolgens een aantal onderdelen van het Jaarplan 2024 ‘Meer sportplezier in Nederland Hockeyland’ toe. Hij maakt hierbij de opmerking dat veel reguliere werkzaamheden van de KNHB zoals het organiseren van de competitie, het werven van en opleiden van kader zoals scheidsrechters, trainers en coaches en het ondersteunen van verenigingen niet expliciet worden beschreven in het Jaarplan maar uiteraard wel worden gedaan.

Al enkele jaren proberen we in het jaarplan en de strategische doelstellingen die we hebben meer focus aan te brengen om dingen die echt belangrijk zijn voor de hockeysport en de verenigingen met meer focus, capaciteit en middelen na te gaan streven. Erik Gerritsen geeft aan dat hij  trots is dat dit in het jaarplan 2024  is gelukt. Het vertrekpunt van het jaarplan is uiteraard de strategische visie 2026. De 3 strategische thema’s van deze visie zijn de kapstok van het jaarplan 2024:

  1. Hockey overal van iedereen met als doel hockey toegankelijker, laagdrempeliger en bloeiender te maken op landelijk en lokaal niveau.
  2. De energieke en ondernemende verenigingen die hier ook toe in staat zijn.
  3. Een sterk en gezond tophockeymodel dat hieraan bijdraagt en dus voor veel zichtbaarheid en inspiratie zorgt.

In 2024 ligt de focus op het structureel keren van de daling van het aantal hockeyers c.q. de daling van de ledenaantallen. Dit doen we door te focussen op groei van een tweetal groepen:

  • het aantal hockeyers bij de jongste jeugd c.q. de instroom van 5-12 jaar en
  • het aantal 35-45 jarigen door daar te focussen op zowel herintreden als nieuw toetredende ouders van kinderen bij de jongste jeugd.

Daarnaast ligt de focus op het behoud van de jeugd van 12-18 jaar, een doelgroep die we steeds moeilijker weten te behouden.

Dit alles wil niet zeggen dat we ons niet richten op andere doelgroepen en activiteiten, maar wel dat we hier vol op inzetten en op focussen. Met als belangrijke taak en focus het helpen van de verenigingen om succesvol te zijn in het laten groeien van de jongste jeugd en de senioren van 35-45 en het behouden van de 12-18 jarige.

Het jaarplan 2024 en de bijbehorende begroting worden na de stemming aangenomen.

 

 

Deel deze pagina