Aanpassingen topcompetities A- en B-jeugd met ingang van seizoen 2019-2020

Aanpassingen topcompetities A- en B-jeugd met ingang van seizoen 2019-2020

De KNHB heeft twee jaar geleden haar Visie op de ontwikkeling van hockeyers gelanceerd met als doelstelling de hockeysport kwalitatief nog sterker te maken. Daaruit volgend vond het afgelopen seizoen een herijking plaats van de inrichting van de aangeboden jeugdcompetities. Doel van deze herijking is de competities in lijn te brengen met de visie en de daarin opgenomen zes uitgangspunten van de visie, oftewel: “6 X VOORUIT IN HOCKEY”. Gedurende afgelopen jaar is over deze herijking veelvuldig overleg gevoerd met diverse verenigingen en hun functionarissen. Op basis van deze gesprekken en de bevindingen van de afgelopen jaren, voert de competitieleiding van de KNHB met ingang van komend seizoen wijzigingen door in de opzet van de A- en B-topcompetities.

Met de wijzigingen, die in dit nieuwsbericht nader worden toegelicht, geeft de competitieleiding van de KNHB ook gehoor aan enkele andere bestaande wensen ten aanzien van de competitiestructuur. Zo werden er tot en met seizoen 2018-2019 een vast aantal plekken in de hoogste competities toegewezen aan elk district. Dat leidde ertoe dat niet altijd de sterkste teams zich plaatsten voor de landelijke competitie én dat het verschil tussen het eerst geëindigde en het laatst geëindigde team in deze competitie groot kon zijn. Dit terwijl een belangrijk uitgangspunt bij deze A- en B-competitie juist het spelen van een zo gelijkwaardig mogelijke competitie is.

De verschillende aanpassingen voor het nieuwe seizoen lichten we hieronder stuk voor stuk toe.

Aanpassing opzet wedstrijdperiodes

Vanaf komend seizoen worden alle topcompetities A- en B-jeugd gespeeld in twee periodes:

  • Alle A-teams uitkomend in de Topklasse of Subtopklasse spelen een voorcompetitie van zes wedstrijden, waarna een competitie met veertien wedstrijden volgt;
  • Alle B-teams uitkomend in de Topklasse of Subtopklasse spelen een voorcompetitie van tien wedstrijden, waarna een competitie in het voorjaar met tien wedstrijden volgt.

Door deze aanpassing krijgen B-teams in de Topklasse en Subtopklasse meer tijd om zich te richten op de ontwikkeling van het team (en de individuele speler) en wordt de druk om direct te presteren in de eerste wedstrijden van het seizoen minder groot. Tot en met afgelopen seizoen hing de invulling van de rest van het seizoen teveel af van het beperkte aantal wedstrijden in de voorcompetitie.

In de A-jeugd daarentegen komt door de beperkte aanpassing meer focus op prestatie en sluit het format goed aan bij de seniorencompetities (langere competitie).

Aanpassing opzet topcompetities A-jeugd

De Topklasse en Subtopklasse A-jeugd worden vanaf komend seizoen landelijk en regionaal ingedeeld. Hiermee wil de competitieleiding bereiken dat uiteindelijk de beste teams zich plaatsen voor de Landelijke competitie of Super A competitie.

De voorcompetitie start met 32 teams in de Topklasse en 64 in de Subtopklasse. Na de herindeling wordt een Landelijke competitie gevormd met zestien teams (2×8) en de Super A met 32 teams (4×8).

Schematisch zien de aanpassingen er als volgt uit:

Voorcompetitie (6 wedstrijden (Top- en Subtopklasse) en 5 wedstrijden (1e klasse en lager))

Niveau Naamgeving Aantal teams Indeling Plaatsing
1 Topklasse 8 poules x 4 teams (6 wedstrijden) Op basis van rating Nr 1+2 = Landelijke Competitie
Nr 3+4 = Super A
2 Subtopklasse 16 poules x 4 teams (6 wedstrijden) Op basis van rating en regio (wel over districtsgrenzen) Nr 1 = Super A
Nr 2+3 = Subtopklasse
Nr 4 = 1e klasse
3 1e Klasse Indeling binnen het district. Over het algemeen plaatsen de meeste kampioenen zich voor de Subtopklasse in de reguliere competitie. De exacte regeling per district maakt het eigen district bekend.

Reguliere competitie (14 wedstrijden – start na de herfstvakantie)

Niveau Naamgeving Aantal teams Indeling Plaatsing
1 Landelijke competitie 2 poules x 8 teams (14 wedstrijden) Op basis van uitslagen voorcompetitie en rating Nr 1+2 = halve finales om Nederlands Kampioenschap
2 Super A 4 poules x 8 teams (14 wedstrijden) Op basis van uitslagen voorcompetitie en rating Nr 1+2 = Super A finaledag
3 Subtopklasse 6 poules x 8 teams (14 wedstrijden) Op basis van regio (wel over districtsgrenzen)
4 1e Klasse Indeling binnen het district

Aanpassing opzet topcompetities B-jeugd

De topcompetities B-jeugd (Topklasse en Subtopklasse) worden vanaf komend seizoen eveneens landelijk en regionaal (over de districtsgrenzen heen) ingedeeld. Ook deze aanpassing wordt doorgevoerd om te bewerkstelligen dat uiteindelijk de beste teams zich plaatsen voor de Landelijke competitie of Super B competitie.

De voorcompetitie start met 48 teams in de Topklasse en 48 in de Subtopklasse. Na de herindeling wordt een Landelijke competitie gevormd met 24 teams (4×6) en de Super B met 24 teams (4×6).

Schematisch zien de aanpassingen in de topcompetities B-jeugd er zo uit:

Voorcompetitie (10 wedstrijden (Top- en Subtopklasse) of 2×5 wedstrijden (1e klasse/lager))

Niveau Naamgeving Aantal teams Indeling Plaatsing
1 Topklasse 8 poules x 6 teams (10 wedstrijden) Op basis van rating. Indien mogelijk kunnen grote reisafstanden worden gecorrigeerd in de indeling. Nr 1+2+3 = Landelijke Competitie
Nr 4+5 = Super B
Nr 6 = Subtopklasse
2 Subtopklasse 8 poules x 6 teams (10 wedstrijden) Op basis van rating en regio (wel over districtsgrenzen) Nr 1 = Super B
Nr 2 t/m 5 = Subtopklasse
Nr 6 = 1e klasse
3 1e Klasse Indeling binnen het district. Deze teams spelen tot de herfst vijf wedstrijden en na een herindeling wederom vijf wedstrijden. Over het algemeen plaatsen de meeste kampioenen zich voor de Subtopklasse in de reguliere competitie. De exacte regeling per district maakt het eigen district bekend.

Reguliere competitie (10 wedstrijden – start na de winterstop)

Niveau Naamgeving Aantal teams Indeling Plaatsing
1 Landelijke competitie 4 poules x 6 teams (10 wedstrijden) Op basis van uitslagen voorcompetitie en rating Nr 1 +2 = kwartfinales om Nederlands Kampioenschap
2 Super B 4 poules x 6 teams (10 wedstrijden) Op basis van uitslagen voorcompetitie en rating Nr 1+2 = Super B finaledag
3 Subtopklasse 10 poules x 6 teams (10 wedstrijden) Op basis van regio (wel over districtsgrenzen)
4 1e Klasse Indeling binnen het district

2e teams

2e teams (of lager) mogen vanaf komend seizoen al in de voorcompetitie uitkomen in de Subtopklasse en mogen na de winter indien zij daar recht op hebben promoveren naar de Super A of B competitie. Dit zorgt voor meer uitdaging en ontwikkelingsmogelijkheden voor deze teams én een meer gelijkwaardige competitie.

Indeling teams in de voorcompetitie op basis van rating

In bovenstaande overzichten van de A- en B-competities nieuwe stijl worden aantallen teams genoemd die zich in de voorcompetitie plaatsen in de Topklasse en Subtopklasse. Bij de A zijn dit er bijvoorbeeld 32 en 64. Hoe de specifieke teams worden ingedeeld in deze voorcompetities geschiedt op basis van de resultaten (rating) van ingedeelde spelers in het afgelopen seizoen. Deze rating werkt als volgt (hieraan is ten opzichte van eerdere jaren niets veranderd):

Een vereniging geeft voorafgaande aan het seizoen op in welke teams de spelers afgelopen seizoen speelden. Deze spelers krijgen een zogenaamde ratingwaarde mee. Deze waarde is vastgesteld op basis van de klasse waarin vorig seizoen is gespeeld, de eindpositie, het aantal wedstrijdpunten en het doelsaldo. Op basis van de gemiddelde ratingwaarde van de spelers in een het nieuw te vormen team, worden teams geplaatst in een klasse en vervolgens verdeeld over de poules binnen de klasse. Daarbij worden poules binnen een klasse altijd evenwichtig ingedeeld.

Deel deze pagina